stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

субота, 23. децембар 2017.

1 Moj. 41 autora Синиша Стаматовић

Guò
wiki glosbe 0041
th 01 001
36942


 

1 法老作夢自己站在河

1 Guò le liǎng nián , fǎlǎo zuòmèng , mèng jiàn zìjǐ zhàn zaì hé biān ,

1. А после две године дана усни Фараон, а он стоји на једној реци.

Нема коментара:

Постави коментар