stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

субота, 30. децембар 2017.

應驗

 
05 002
2 對你說、我們去隨從你素來所不認識的別神、事奉他罷.他所顯的神蹟奇事、雖有應驗、 
Јер. 28:9, Мат. 7:22

2 Duì nǐ shuō , wǒmen qù suícóng nǐ sùlái suǒ bú rènshi de bié shén , shìfèng tā ba . tā suǒ xiǎn de shénjī qí shì suī yǒu yìngyàn , 

2. Па се збуде тај знак или чудо које ти рече, и он ти каже: Хајде да идемо за другим боговима којих не знаш, и њима да служимо,

Нема коментара:

Постави коментар