stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

среда, 28. фебруар 2018.

別人


biérén

001

房屋

房屋
fángwū

47 001

恩典

潔淨

潔淨
jiéjìng

001

馬其頓


Mǎqídùn

001


dùn

謙卑


qiābēi

001

一點


yídiǎn

47 001

固然

固然
gùrán

001


zhún

001

由於

由於
yóuyú

48 001

無知


Wúzhī

001


3 聲音。 

3 Wú yán wú yǔ , yĕ wú shēngyīn kĕ tīng . 


3. Нема језика, нити има говора, где се не би чуо глас њихов.

挾制


xiézhì

001


zhì


xié

引誘

引誘
yǐnyòu

001

忠心


zhōngxīn

49 001


zhōng

相稱


xiāngchèn

001

寬容


kuānróng
 002

效法


xiàofǎ

001


xiào

當然


dāngrán

001

執事


zhíshì

001


zhí

妥當

妥當
tuǒdàng

001

想念

想念
xiǎngniàn

001

兄弟


xiōngdi
51 001
1  神旨意、作基督 耶穌 使徒的保羅、和兄弟提摩太 

1 Fèng shén zhǐyì , zuò Jīdū Yēsū shǐtú de Bǎoluó , hé xiōngdi Tímótaì , 

1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timotheus our brother, 

1. Од Павла, по вољи Божијој апостола Исуса Христа и брата Тимотија,

竭力


jiélì

001


jié

復活


fùhuó

001


主人


zhǔrén

001

歸與


guīyǔ

001


rán
18 003

3 耶和華撒但 說、你曾用心察看我的僕人約伯沒有.地上再沒有人像他完全正直、敬畏 神、遠離惡事.你雖激動我攻擊他、無故的毀滅他.他仍持守他的純正。 
1 Мој. 22:1, Јов 9:17, Јов 27:5, Мат. 7:11, Јован 9:2, Јаков 1:12, 1 Пет. 1:7
3 Yēhéhuá wèn Sādàn shuō , nǐ céng yòng xīn chákàn wǒde púrén Yuēbó méiyǒu . dì shang zaì méiyǒu rén xiàng tā wánquán zhèngzhí , jìngwèi shén , yuǎn lí è shì . nǐ suī jīdòng wǒ gōngjī tā , wú gù dì huǐmiè tā , tā réngrán chí shǒu tāde chún zhēng . 

3. И рече Господ Сотони: Јеси ли видео слугу мог Јова? Нема онаквог човека на земљи, доброг и праведног, који се боји Бога и уклања се ода зла, и још се држи доброте своје, премда си ме наговорио, те га упропастих низашта.

徒然


túrán

52 001
弟兄們、你們自己原曉得我們進到你們那裡、並不是徒然的。 
1 Сол. 1:9
Dìxiōng men , nǐmen zìjǐ yuán xiǎodé wǒmen jìn dào nǐmen nàli , bìng bú shì túrán de . 

1. Јер сами знате, браћо, улазак наш к вама да не би узалуд;

雅典

雅典
Yǎdiǎn

001

勉勵

勉勵
miǎnlì

001

日期


rìqī

001

3 Moj. 23 autora Синиша Стаматовић
03 002
2 你曉諭以色列 人說、耶和華的節期、你們要宣告為聖會的節期. 
2 Мој. 32:5, 2 Цар. 10:20, 2 Дн. 30:5, Псал. 81:3, Јоило 1:14
2 Nǐ xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , Yēhéhuá de jiéqī , nǐmen yào xuāngào wéi shèng huì de jiéqī . 


2. Кажи синовима Израиљевим, и реци им: Празници Господњи, које ћете звати свети сабори, ово су празници моји:

提摩太


Tímótaì

53 001

他那裡


Tānàli

53 001

保羅


Bǎoluó

54 001

代求


daì qiú

54 001

幹葡萄

葡萄
Gàn pútáo
срб


Gàn

道理


dàolǐ

54 001

褻瀆


xièdú

54 001xiè

生命


shēngmìng

55 001

1  神旨意、照著在基督 耶穌 裡生命的應許、作基督 耶穌 使徒的保羅

1 Fèng shén zhǐyì , zhào zhe zaì Jīdū Yēsū lǐ shēngmìng de yīngxǔ , zuò Jīdū Yēsū shǐtú de Bǎoluó ,
Јован 5:24, Јован 5:39, Ефес. 3:6, Јевр. 9:15

уторак, 27. фебруар 2018.


jiǎng

56 001

各樣


gèyàng

56 001


yuè
 w 0051
cmn 02 012
12 只是苦害他們、他們越發多起來、越發蔓延.埃及人就因以色列 人愁煩。 
5 Мој. 26:5
12 Zhǐshì yuèfā kǔhaì tāmen , tāmen yuèfā duō qǐlai , yuèfā mànyán , Āijí rén jiù yīn Yǐsèliè rén chóu fán . 

12. Али што га више мучаху то се више множаше и напредоваше, да се грожаху од синова Израиљевих.

越發


yuèfā

58 001
所以我們當越發鄭重所聽見的道理、恐怕我們隨流失去。 
 Suǒyǐ wǒmen dāng yuèfā zhèng zhōng suǒ tīngjian de dàolǐ , kǒngpà wǒmen suí liú shīqù . 

1. Тога ради ваља нам већма пазити на речи које слушамо, да како не отпаднемо.

安息ānxī

58 001

大祭司


Dàjìsī

58 001

地步


dìbù

58 001

麥基洗德

洗德
Maìjīxǐdé

58 001

右邊


yòubiān

58 001


biān
42 001
Лука, глава 5 autora Синиша Стаматовић

原來


Yuánlái

原來前約有禮拜的條例、和屬世界的聖幕。 

Yuánlái qián yuē yǒu lǐbaì de tiaólì , hé shǔ shìjiè de shèng mù . 

1. Тако и први завет имаше правду богомољства и светињу земаљску.


Yuán
01 004
4 我要和你同下埃及去、也必定帶你上來.約瑟 必給你送終。〔文作將手按在你的眼睛上〕 

1 Мој. 15:16, 1 Мој. 28:15, 1 Мој. 48:21, 1 Мој. 50:1, 1 Мој. 50:13, 2 Мој. 3:8
4 Wǒ yào hé nǐ tóng xià Āijí qù , yĕ bìdéng daì nǐ shàng lái . Yūesè bì gĕi nǐ sòng zhōng ( yuánwén zuò jiàng shǒu àn nǐde yǎnjing shàng ) . 

4. Ја ћу ићи с тобом у Мисир, и ја ћу те одвести онамо, и Јосиф ће метнути руку своју на очи твоје.

確據


quèjù

58 001
0046què

路程


lùchéng

58 001


chéng58 001

понедељак, 26. фебруар 2018.

判斷


pànduàn

59 001


1 我的弟兄們不要多人作師傅、因為曉得我們要受更重的判斷
1 Wǒde dìxiōng men , búyào duō rén zuò shīfu , yīnwei xiǎodé wǒmen yào shòu gèng de pànduàn .
Мат. 23:8, Лука 6:37, 1 Пет. 5:3

鬥毆


dòuōu
1 你們中間的爭戰鬥毆、是從那裡來的呢.不是從你們百體中戰鬥之私慾來的麼。
1 Nǐmen zhōngjiān de zhēng zhàn dòuōu , shì cóng nàli lái de ne . bú shì cóng nǐmen bǎi tǐ zhōng zhàn dòu zhī sīyù lái de ma .
Титу 3:9


ōu59 001


sàn
40 009

9 前行後隨的眾人、喊著說、和散那歸於大衛 的子孫、〔和散那原有求救的意思在此乃稱頌的話〕奉主名來的、是應當稱頌的.高高在上和散那。 
9 Qián xíng hòu suí de zhòngrén , hǎn zhe shuō , Hésǎnnàguīyú Dàwèi de zǐsūn , Hésǎnnà yuán yǒu qiú jiù de yìsi , zaì cǐ nǎi chēngsòng de huà ) fèng zhǔ míng lái de , shì yīngdāng chēngsòng de . gāo gāo zaì shang Hésǎnnà .
Псал. 118:25, Псал. 118:26, Мат. 22:42, Мат. 23:39, Мар. 12:35, Лука 13:35, Лука 18:38, Рим. 1:3

 9 And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.

9. А народ који иђаше пред Њим и за Њим, викаше говорећи: Осана Сину Давидовом! Благословен који иде у име Господње! Осана на висини!

分散


fēnsàn

60 001


bàng

毀謗


huǐbàng

60 001


huǐ

丈夫


zhàngfu

60 001


fu

24 00160 001

見證


jiànzhèng

60 001


zhèng

信心


xìnxīn

61 001


xìn

43 001

滅亡


mièwáng

61 001

親愛


Qīnaì

61 0011 親愛弟兄阿、我現在寫給你們的是第二封信.這兩封都是提醒你們、激發你們誠實的心.
1 Qīnaì de xiōngdi a , wǒ xiànzaì xiĕ gĕi nǐmen de shì dì èr fēng xìn . zhè liǎng fēng dōu shì tí xǐng nǐmen , jīfā nǐmen chéngshí de xīn .
2 Тим. 1:6, 2 Пет. 1:13

недеља, 25. фебруар 2018.

中保


zhōngbǎo

62 001


rèn
62 001

神生


shén shēng

62 001

外貌


waìmào

1148
59 001


mào ㄇㄠˋ
35980

美貌
mĕimào
2 於是王的侍臣對王說、不如為王尋找處女. 

2 Yúshì wáng de shì chén duì wáng shuō , bù rú wèi wáng xúnzhǎo mĕimào de chǔnǚ . 

2. И рекоше момци цареви, слуге његове: Да потраже цару младих девојака лепих;

右手


yòushǒu

66 001

其實


qíshí

66 001

weng

weng

wēng : 𠰈, 嗡, 𡻐, 㮬, 滃, 㺋, 𥕀, 䈵, 翁, 螉, 𧚐, 𧛹, 𨜺, 鎓, 䩺, 𩔚, 𩰎, 䱵, 鶲, 鹟 
wěng : 勜, 嗡, 㘢, 塕, 奣, 㜲, 𡩥, 嵡, 攚, 暡, 滃, 𤌏, 㹙, 瞈, 翁, 聬, 䐥, 𦞡, 蓊, 𩄘, 𩔚, 𩡓, 𩮬 
wèng : 㙂, 𡍻, 壅, 瓮, 甕, 罋, 𦧅, 蕹, 𨞑, 齆

wen

wen

wēn : 塭, 昷, 㬈, 榅, 榲, 㮧, 殟, 温, 溫, 瑥, 㼔, 瘟, 𥁕, 緼, 蕰, 藴, 褞, 豱, 輼, 辒, 轀, 𨜵, 鎾, 鞰, 韞, 饂, 𩥈, 鰛, 鳁, 鰮, 𪉸 
wén : 匁, 彣, 𢾿, 文, 𣜺, 汶, 炆, 玟, 珳, 𤵒, 瘒, 紋, 纹, 䎹, 聞, 䎽, 𦖞, 芠, 蚉, 蚊, 螡, 蟁, 䘇, 𧖁, 闻, 閺, 閿, 阌, 闅, 𨶭, 闦, 雯, 馼, 駇, 𩢌, 𩭋, 䰚, 魰, 鳼, 鴍, 𪉃, 鴖, 鼤 
wěn : 㒚, 刎, 吻, 呅, 𠯳, 呡, 㖧, 㗃, 𡁋, 㝧, 忞, 忟, 愠, 抆, 㨉, 昧, 桽, 歾, 殁, 㳷, 𣶌, 煴, 𤡕, 眼, 稳, 穏, 穩, 𥦊, 𥧚, 笏, 𥬼, 紊, 肳, 脗, 䐇, 𦝮, 𦟕, 𦮶, 𨆲, 䦟, 限 
wèn : 𠐢, 免, 問, 妏, 娩, 㡈, 揾, 搵, 汶, 渂, 𤛁, 璺, 𥃮, 紊, 紋, 纹, 絻, 聞, 脕, 𦦯, 莬, 𧚇, 𨟸, 问, 𨸩, 顐, 鼤 
wen : 呚

ying

ying

yīng : 偀, 𠠜, 吋, 𠮳, 呎, 哩, 唡, 啢, 啨, 𠸄, 𠺖, 嘤, 嚶, 𡎘, 央, 婴, 媖, 嫈, 嬰, 孆, 孾, 㡕, 𢄋, 应, 応, 愥, 應, 撄, 攖, 旲, 朠, 柍, 桜, 樱, 櫻, 渶, 滎, 焸, 煐, 𤜉, 𤣎, 珱, 瑛, 璎, 瓔, 𤭫, 甇, 甖, 䁐, 𥌽, 𥌾, 𥍼, 𥐑, 碤, 礯, 䇦, 绬, 緓, 缨, 纓, 罂, 罃, 罌, 𦔃, 膺, 𦦿, 英, 莖, 莺, 䓨, 蘡, 蝧, 𧓀, 蠳, 𧕄, 褮, 𧢛, 謍, 譍, 譻, 𧮆, 𧯀, 賏, 軈, 𨍞, 䣐, 𨟙, 鍈, 锳, 鎣, 鑍, 𨵛, 䦫, 䧹, 𩂝, 霙, 𩄪, 韹, 韺, 䪯, 𩘑, 𩹅, 鴬, 鶑, 鶧, 鶯, 鹦, 鷪, 鷹, 鹰, 鸎, 䴍, 鸚 
yíng : 俓, 僌, 㕲, 営, 𡃅, 塋, 夃, 嫈, 嬴, 𡢘, 𡺡, 嵤, 巆, 𢥏, 㨕, 攍, 桯, 楹, 櫿, 𣲜, 泂, 浧, 溁, 溋, 滎, 滢, 潆, 㵬, 濙, 濚, 濴, 瀅, 瀛, 瀠, 㶈, 瀯, 瀴, 灐, 灜, 熒, 營, 㹚, 𤟣, 瑩, 𤹜, 㿘, 盁, 盈, 䁝, 䃷, 禜, 籝, 籯, 䊔, 䋼, 縈, 耺, 𦖽, 𦝚, 䑉, 茔, 荥, 荧, 莹, 萤, 营, 萦, 萾, 蓥, 藀, 䕦, 𧅋, 蛍, 蝇, 蝿, 螢, 蠅, 𧕍, 覮, 謍, 𧭓, 贏, 赢, 迎, 逞, 𨜏, 䤰, 鎣, 𩸥, 𩻷 
yǐng : 𠝟, 哽, 𡂚, 巊, 㢍, 廮, 影, 摬, 景, 梬, 㯋, 𣟤, 𣤵, 㲟, 泂, 浧, 潁, 𤁽, 瀴, 𤌌, 㹵, 瑩, 瘿, 癭, 䀴, 䁝, 矨, 𥏎, 穎, 𦡺, 𦢆, 䑍, 䚆, 郢, 𨠸, 鐛, 䨍, 颍, 頴, 颕, 颖, 𩖍, 𩘑, 䬬, 䭊, 䭗, 䭘, 𩳍, 𪊵 
yìng : 㑞, 𠊶, 哽, 噟, 𡀘, 𡁊, 𡄖, 媵, 嬰, 应, 應, 𢣙, 映, 暎, 𣋋, 浧, 瀅, 瀴, 𤇾, 甸, 𤹥, 眏, 䁐, 硬, 𥚿, 繩, 膡, 𦩩, 褮, 䙬, 譍, 迎, 䤝, 𨪄, 䩕, 鞕, 𩋹, 鱦, 䵴

xuan

xuan

xuān : 亘, 儇, 㓩, 吅, 咺, 喧, 𡈣, 塇, 媗, 嬛, 㝁, , 𡬳, 弲, 𢏧, 𢙂, 愃, 愋, 懁, 㦥, 揎, 𢰊, 㩊, 擐, 昍, 昕, 晅, 暄, 暖, 梋, 烜, 煊, 煖, 狟, 𤟿, 瑄, 㻹, 睻, 䁔, 矎, 禤, 䆭, 箮, 縇, 𦐽, 翧, 𦑙, 翾, 萱, 萲, 蓒, 蕿, 藼, 蘐, 蜎, 蝖, 𧑩, 蠉, 䚙, 𧤎, 䚭, 䚯, 諠, 諼, 谖, 譞, 𧭦, 𧾎, 𨀮, 軒, 轩, 䡓, 䡣, 𨏂, 鋗, 鍹, 𩋱, 𩕖, 𩕪, 𩙽, 駽, 𩤡, 鰚, 䳦 
xuán : 儇, 𠗻, 𠣖, 𠤰, 㔯, 𠥞, 㘣, 𡈴, 妶, 嫙, 嬛, 𡾥, 𢆯, 悬, 懸, 𢳄, 旋, 暶, 檈, 𣟳, 泫, 㳬, 滋, 漩, 㹡, 玄, 玆, 玹, 琁, 璇, 㻽, 璿, 瓊, 痃, 盤, 䁢, 縣, 𧉎, 蜁, 䗠, 𧐗, 𧔤, 𧜽, 𧟨, 還, 鏇, 𩙢, 䮄, 䲂, 䲻, 䴉, 䴋 
xuǎn : 㔵, 咺, 喛, 喧, 𢈋, 㧋, 撰, 晅, 暅, 𣉖, 𣎓, 烜, 㾌, 癣, 癬, 𥥾, 𥶷, 𦌔, 𧡚, 𧡢, 䠣, 选, 選, 顈, 𩘒, 饌 
xuàn : 券, 𠵷, 夐, 姰, 𢂄, 怰, 㦏, 㧦, 揈, 𢳄, 𢿌, 旋, 昡, 楥, 楦, 㯀, 泫, 洵, 㳙, 涓, 渲, 澴, 𤂿, 炫, 煇, 玄, 玹, 琄, 䀏, 眩, 眴, 矎, 𥌭, 碹, 䃠, 絃, 絢, 绚, 絹, 縼, 繏, 𦈝, 䍗, 䍻, 𦛔, 蔙, 衒, 袨, 䘩, 䛹, 讂, 䝮, 贙, 𧸾, 𧾆, 𧾩, 𨁁, 𨊼, 選, 鉉, 铉, 鏇, 镟, 鐶, 𨹆, 䧎, 𩃚, 𩉥, 䩙, 鞙, 䩰, 𩋢, 𩋫, 𩑹, 颴, 𩟁, 駨, 𪍧

zang

zang

zāng : 匨, 𡁧, 𡅆, 𢈜, 𢍿, 戕, 㮜, 𣻟, 𤃼, 牂, 牫, 𤛻, 羘, 脏, 𦟃, 臧, 蔵, 藏, 賍, 赃, 賘, 贓, 贜, 髒, 𪓅 
zǎng : 駔, 驵, 驡, 髒 
zàng : 㘸, 塟, 奘, 𢍈, 弉, 𤞛, 脏, 臓, 臟, 臧, 葬, 藏, 𧕨, 𨌄, 銺

tun

tun

tūn : 吞, 吴, 呑, 啍, 噋, 憞, 敦, 旽, 暾, 𣋄, 朜, 㬿, 汭, 涒, 焞, 蜳, 𧑒, 𨧐, 𨹙, 𩷵, 𪏆, 黗 
tún : 𠭿, 吨, 囤, 𡉒, 坉, 屯, 庉, 忳, 㩔, 敦, 沌, 炖, 燉, 㹠, 㼊, 窀, 𥴫, 𥸵, 純, 𦍓, 肫, 𦜴, 𦟓, 膯, 臀, 臋, 芚, 𧰭, 豘, 豚, 軘, 逐, 𨔡, 𨙲, 𨳘, 𩂄, 霕, 𩖤, 飩, 饨, 魨, 鲀, 𪌋, 𪎴, 𪎶 
tǔn : 氽, 吨, 㖔, 𢞋, 𢥽, 𣵞, 畽, 䀫, 𦜯, 𦟙, 錪 
tùn : 㧷, 旽, 𤶕, 褪, 𨁇, 𪑒

tui

tui

tuī : 啍, 㞜, 忒, 推, 焞, 蓷, 藬, 𧆸, 讉, 𨌴, 追 
tuí : 僓, 墤, 尵, 𡷜, 㢂, 㢈, 𢈹, 𢉭, 㢑, 𢊮, 弚, 弟, 𢟴, 橔, 𤗴, 㾯, 𤸉, 㾽, 㿗, 䀃, 䅪, 𥢢, 穨, 𥶐, 蘈, 𧝋, 謉, 𧮓, 蹪, 𨆨, 𨗞, 𨘃, 隤, 𨽟, 頹, 頺, 頽, 颓, 䫋, 𩓬, 𩙬, 𩘺, 饋, 騩, 魋 
tuǐ : 俀, 僓, 㞂, 𡯵, 㟎, 㱣, 㾼, 㿉, 聉, 脮, 腿, 蹆, 骽 
tuì : 侻, 𠺙, 娧, 㞂, 𢓇, 怢, 㥆, 𢠮, 㳷, 煺, 㷟, 𤍐, 税, 𥲣, 𦖦, 脱, 𦜄, 蛻, 蜕, 褪, 退, 駾, 𩳕

tuan

tuan

tuān : 湍, 煓, 猯, 褍, 𧰄, 䝎, 貒, 䵊, 䵎, 𪏖 
tuán : 剬, 剸, 𡁴, 团, 団, 團, 塼, 嫥, 專, 慱, 抟, 𢮛, 揣, 摶, 㩛, 敦, 槫, 檲, 𣶣, 漙, 磚, 篿, 䊜, 糰, 蓴, 𧐕, 𧓘, 𧽢, 𨪒, 鏄, 𩃘, 𩘯, 𩜵, 𩠊, 𩠹, 鱄, 鶉, 鷒, 鷻, 𪈋 
tuǎn : 墥, 𢣎, 𤱝, 畽, 疃, 痪, 䜝, 䵯 
tuàn : 彖, 湪, 税, 褖, 貒, 𧳩

tie

tie

tiē : 占, 帖, 怗, 怙, 惵, 聑, 𦝒, 萜, 蝶, 詀, 貼, 贴, 跕, 鉆 
tié : 䩞 
tiě : 僣, 帖, 𢶋, 蛈, 鉄, 铁, 銕, 鋨, 鐡, 鐵, 䥫, 驖, 鴩 
tiè : 呫, 帖, 𤝓, 𦧢, 𦧤, 䑜, 飻, 餮, 䴴, 𪎋, 䵿

tiao

tiao

tiāo : 佻, 𠛪, 𡯿, 𡳏, 𢈄, 庣, 𢓝, 恌, 挑, 𣂁, 𣂥, 旫, 㬸, 桃, 條, 祧, 䄻, 窕, 聎, 䑬, 𦩄, 𨋫 
tiáo : 佻, 儵, 𠤺, 𠧪, 啁, 𡠊, 岧, 岹, 㟘, 挑, 㨄, 朷, 条, 條, 𣒼, 樤, 𣟐, 𣬸, 祒, 稠, 笤, 𥶏, 䎄, 脩, 芀, 䒒, 苕, 萔, 𦴚, 蓚, 蓧, 蓨, 𦺰, 䖺, 𧌁, 蜩, 調, 调, 趒, 䟭, 迢, 銚, 鋚, 鎥, 鞗, 䩦, 髫, 䯾, 𩲤, 鯈, 鲦, 䱔, 鰷, 䳂, 齠, 龆 
tiǎo : 嬥, 宨, 挑, 𢳙, 𢺫, 斢, 晀, 朓, 㸠, 窕, 窱, 脁, 誂, 趒, 䠷 
tiào : 佻, 咷, 姚, 𢖈, 朓, 眺, 𥎺, 粜, 糶, 絩, 艞, 覜, 超, 趒, 趠, 跳, 踔, 𨾾, 頫, 𪌪 
tiao : 挑, 螩

teng

teng

tēng : 𢚺, 𤃶, 熥, 𤳘, 膯, 𦡪, 䮴, 鼟, 𪔶 
téng : 僜, 儯, 𢟱, 𢥂, 滕, 漛, 𣽨, 疼, 痋, 𤹤, 𥉋, 籐, 籘, 縢, 幐, 腾, 𦩫, 䒅, 𦪝, 𦫀, 藤, 䕨, 𧄼, 虅, 𧈜, 螣, 誊, 謄, 𧭔, 𨃗, 𨄇, 䠮, 邆, 駦, 騰, 驣, 𩩻, 𩴝, 鰧, 䲢, 䲍, 𪒿 
tèng : 霯

tao

tao

tāo : 𠇏, 𠓝, 𠗆, 𠚜, 𠞞, 𠬢, 叨, 夲, 夵, 嫍, 𡺫, 幍, 弢, 𢓘, 㣠, 慆, 抭, 掏, 搯, 㫦, 槄, 涛, 涭, 滔, 濤, 焘, 燾, 𤘸, 𤙎, 㹗, 瑫, 𤨐, 䀞, 𠌪, 䀺, 䈱, 絛, 绦, 綢, 縚, 縧, 𦃡, 𦍷, 䑬, 𦺰, 詜, 謟, 𨌨, 轁, 䤾, 鞱, 𩎢, 𩏾, 韜, 韬, 頫, 飸, 饀, 饕, 𩥅, 𩹴 
táo : 匋, 咷, 啕, 𡍒, 姚, 𢔇, 挑, 掏, 桃, 梼, 檮, 㲈, 𣰺, 洮, 淘, 𤚟, 𤴻, 𤵟, 祹, 䄻, 𥰜, 籌, 綯, 绹, 萄, 蜪, 裪, 䛌, 䛬, 跳, 迯, 逃, 醄, 𨡒, 鋾, 錭, 陶, 鞀, 鞉, 𩋃, 𩙧, 𩘿, 䬞, 𩛽, 饀, 駣, 騊, 𩤉, 𪇘, 𪌼, 鼗 
tǎo : 套, 䚯, 討, 讨, 䵚 
tào : 㚐, 套, 𣨔, 𣺮, 韜

tang

tang

tāng : 㓥, 劏, 嘡, 𢴳, 汤, 湯, 簜, 羰, 耥, 膛, 𦳝, 蕩, 薚, 蝪, 趟, 䞶, 䠀, 蹚, 铴, 鏜, 镗, 鐋, 鐺, 𨲗, 閶, 闛, 闣, 鞺, 鼞 
táng : 傏, 㑽, 𠗶, 𠢃, 唐, 啺, 𠹔, 坣, 堂, 塘, 㙶, 㜍, 嵣, 愓, 搪, 𢻿, 棠, 㭻, 榶, 樘, 𣙟, 橖, 㲥, 溏, 漟, 煻, 𤚫, 𤠯, 瑭, 㼺, 𥋡, 磄, 禟, 䅯, 篖, 䉎, 糃, 糖, 糛, 䌅, 膅, 膛, 𦪀, 蓎, 䕋, 螗, 螳, 𧱵, 赯, 踼, 𨆉, 𨌩, 𨍴, 𨎋, 逿, 鄌, 䣘, 醣, 鎕, 鏜, 镗, 𨶈, 闛, 䧜, 隚, 𩘜, 饧, 餳, 餹, 饄, 𩥁, 𩹶, 鶶, 𪕹 
tǎng : 伖, 倘, 偒, 傥, 㒉, 儻, 𡿓, 帑, 惝, 𢠵, 戃, 擴, 攩, 曭, 𣎲, 欓, 淌, 爣, 㼒, 𤾉, 㿩, 矘, 耥, 踼, 躺, 𨎖, 鎲, 镋, 钂, 黨 
tàng : 儻, 摥, 湯, 漡, 烫, 燙, 蕩, 趟, 䞶, 䟖, 䠀, 蹚, 躺, 𨉱, 鐋

sou

sou

sōu : 凁, 𠘂, 𠝬, 叟, 嗖, 𡠼, 𡣂, 廀, 廋, 捒, 捜, 搜, 摉, 摗, 𢲷, 撨, 𢴼, 敕, 𣔱, 𣮬, 𣯜, 涑, 溲, 潚, 獀, 䈭, 䐹, 𦢩, 䑹, 艘, 蒐, 蓃, 䗏, 螋, 𧳶, 𧼭, 𧽏, 鄋, 𨡻, 醙, 𨤇, 锼, 䤹, 鎪, 鏉, 䩳, 𩗣, 䬒, 𩙫, 颼, 颾, 飕, 𩘠, 馊, 餿, 䮟, 騪, 𩨄, 𩮃, 𩮶, 𩮸, 䱸 

sǒu : 𠋢, 傁, 𠪇, 叜, 叟, 㖩, 嗾, 𠌞, 㛐, 㟬, 擞, 擻, 族, 棷, 櫢, 溲, 𤕇, 𠌟, 𥈟, 瞍, 𥖻, 𥰞, 䈹, 䉤, 籔, 䏂, 蓃, 𦺌, 薮, 藪, 𧩮, 謏, 𧼭, 𨺦, 䮟 
sòu : 嗖, 嗽, 搜, 擞, 擻, 欶, 瘶, 𥯪, 𧔅, 𧩮, 謏
Објава коју дели Siniša Stamatović (@sinisa632) дана

shuang

shuang

shuāng : 双, 㕠, 孀, 孇, 欆, 泷, 瀧, 爽, 礵, 䉶, 䌮, 艭, 𧄐, 𧕟, 𧕺, 䝄, 𨇯, 雙, 霜, 䨥, 𩅪, 𩆿, 騻, 𩦌, 驦, 骦, 𩽧, 鷞, 鸘, 鹴 
shuǎng : 傱, 𠗾, 塽, 𡑽, 慡, 樉, 漺, 爽, 㼽, 𥡠, 𥱶, 縔, 𦄍, 𦆌, 䔪, 䗮, 𧴅, 鏯, 䫪, 鷞 
shuàng : 㦼, 淙, 灀, 𥲚, 𧕺

shuan

shuan

shuān : 𢩠, 拴, 栓, 𣔫, 𣟴, 𣠸, 閂, 闩 
shuàn : 專, 𡭐, 𢮛, 栓, 槫, 汕, 涮, 𤅲, 𦁆, 𦝏, 腨, 𦺲, 踹, 𨄔, 𨏉, 䧠

shuai

shuai

shuāi : 摔, 㲤, 𤠠, 𤸬, 𤺀, 綏, 縗, 衰, 𨄮 
shuǎi : 甩 
shuài : 𠌭, 𠞩, 卛, 帅, 帥, 𢕅, 𢕑, 𣘚, 𣼧, 𤀤, 率, 𧍓, 蟀, 𧗿, 𧜠, 䢦, 𩘱

shua

shua

shuā : 𠛚, 刷, 㕞, 唰, 涮, 選 
shuǎ : 𤔙, 耍, 𩈥, 𩉆, 𩤤 
shuà : 刷, 唆, 誜

shei

shei

shéi : , 谁

she

she ㄕㄜ

shē : 𠾏, 𡄢, 奓, 奢, 檨, 猞, 畬, 畲, 𥿞, 賒, 賖, 赊, 輋, 𨣍, 𩩗 
shé : 𥝀, 佘, 𠋞, 㓭, 折, 抴, 揲, 𢶅, 𣸚, 㵃, 𤜣, 碟, 磼, 𥰰, 舌, 𦯬, 𦴍, 𦼢, 虵, 蛇, 𧉮, 蛞, 蛥, 䞌, 𧵳, 邪, 鉈, 鍦, 阇, 闍, 鞨 
shě : 𢉃, 捨, 舍, 䬷 
shè : 厍, 厙, 𠪣, 𠴯, 射, 㢵, 弽, 𢗭, 㤴, 慑, 慴, 懾, 拾, 挕, 摂, 摄, 摵, 攝, 𣝒, 欇, 𣠞, 𣣭, 歙, 涉, 涻, 渉, 㴇, 滠, 灄, 𤙱, 𤠭, 𤺔, 䀅, 𥁹, 䀹, 睫, 𥍉, 𥔡, 社, 𥘦, 䄕, 𦁗, 聶, 舍, 舎, 葉, 蔎, 𧌖, 蠂, , 设, 䜓, 𧮿, 赦, 䠶, 𨛭, 𨝫, 䤮, 𩂨, 𩂴, 韘, 𩙝, 䬦, 騇, 𩮐, 麝

shai

shai

shāi : 㩄, 㴓, 筛, 篩, 簁, 簛, 諰, 酾, 釃 
shǎi : 𢄌, 摋, 繺, 色, 𧜁 
shài : 𠱡, 攦, 晒, 㬠, 曬, 殺, 𣻑, 𧜁, 𨢦, 閷, 𩂃, 𩂝, 𩴇, 䵘

seng

seng

sēng : 僧, 䒏, 鬙 
sèng : 𡬙

sen

sen

sēn : 傪, 㜗, 摻, 森, 椮, 槮, 𣟹, 滲, 𧂅, 襂 
sěn : 洒, 𩕌

sao

sao

sāo : 𠋺, 哨, 𢔳, 慅, 㥰, 懆, 掻, 搔, 𣉔, 𣔱, 橾, 溞, 𤠘, 㺐, 㺑, 𤢖, 𥰱, 縿, 繅, 缫, 繰, 缲, 𦏛, 𦞣, 臊, 䑹, 𧂩, 螦, 鄵, 𨪊, 颾, 𩙈, 𩙰, 騒, 骚, 騷, 𩮚, 鰠, 鳋, 鰺, 鱢, 𧖠 
sǎo : 埽, 㛮, 嫂, 扫, 掃, 𦺋, 䕅, 𦾘, 騷 
sào : 哨, 埽, 𢜶, 𢠡, 懆, 𢤁, 扫, 掃, 𢮞, 搔, 梢, 㲧, 氉, 𣰕, 燥, 瘙, 㿋, 矂, 𦕏, 𦟄, 䐹, 臊, 𧑫, 𨃣, 𨧪, 鐰, 𩫦, 髞, 𪍻

sang

sang

sāng : 丧, 喪, 𡠏, 桑, 桒, 槡, 𦅇, 纕, 𧍨, 䘮, 𨢆, 𩐷, 𩦌, 𪔬 
sǎng : 嗓, 𡕏, 搡, 𣞙, 𤸯, 𥔫, 磉, 𦟄, 褬, 䡦, 鎟, 䫙, 顙, 颡, 𩺞 
sàng : 丧, 喪, 𣉕, 𣊝, 䘮

san

san

sān : , 厁, 叁, 參, 𢁘, 弎, 散, 𣀫, 𣬛, 毵, 毶, 毿, 犙, 䈀, 糝, 𦙱, 𦙸, 蔘, 謲, 𧱆, 𧽾, 鬖, 𩯑 

sǎn : 仐, 伞, 傘, 傪, 參, 𡙘, 𢕕, 㧲, 散, 𥊀, 𥒬, 䉈, 䊉, 糁, 糂, 糝, 糣, 糤, 繖, 𦷻, 蔘, 𦺻, 鏒, 鏾, 𩀲, 𩀼, 霰, 䫩, 𩜱, 𩞀, 饊, 馓, 𩨡 
sàn : 俕, 帴, 𢕕, 悷, 㤾, , 㪔, 㪚, 𣀧, 𣮠, 潵, 𦡨, 𧗋, 閐, 𨸃, 䫅, 鬖 
san : 𠮿, 壭, 橵

sai

sai

sāi : 嘥, 噻, 塞, 𡨄, 思, 愢, 揌, 㩙, 毢, 毸, 腮, 䚡, 顋, 䰄, 鰓, 鳃, 𪃄 
sǎi : 㗷, 㘔, 䈢 
sài : 僿, 嗮, 塞, 𡬉, 簺, 𦞫, 賽, 赛

run

run

rún : 撋, 𥆧, 瞤, 𩀋 
rǔn : 𠷀 
rùn : 㠈, 橍, 润, 潤, 䏰, 膶, 閏, 闰, 𨳝, 閠, 䦞, 𨷎

rui

rui

ruí : 婑, 㧫, 撋, 桵, 㮃, 𣬘, 甤, 䅑, 綏, 緌, 苼, 蕤, 𦼆, 踒, 䬐 
ruǐ : 𡯒, 惢, 橤, 𣛚, 𥳝, 繠, 蕊, 蕋, 蘂, 蘃, 𧄜 
ruì : 兑, 内, 㓹, 叡, 壡, 㢻, 𢣳, 抐, 㨅, 㪫, 枘, 棁, 㲊, 汭, 瑞, 睿, 䂱, 䄲, 笍, 䇤, 䌼, 芮, 䓲, 蚋, 蜹, 䜭, 鈉, 銳, 鋭, 锐, 𨧨, 鏸, 𨳙, 𪏩

ruan

ruan

ruán : 堧, 壖, 㧫, 𢱾, 撋, 擩, 𣽈, 𣽳, 𤲬, 𥈇, 䙇 
ruǎn : 偄, 㓴, 𠟺, 𠤦, 媆, 𢘧, 𢡵, 𣃅, 朊, 㮕, 檽, 𣡗, 濡, 燸, 瑌, 𤧠, 瓀, 㼱, 㽭, 𥊶, 𥎀, 𥎘, 碝, 礝, 䆓, 𥩗, 𥯬, 緛, 耎, 䎡, 腝, 䓴, 𦶇, 𦺾, 蝡, 䞂, 軟, 软, 𨋚, 輭, 𨒩, 阮, 需, 𩏈, 䪭 
ruàn : 緛, 𨨰, 𨪳, 𨬔

rua

rua

ruá : 挼

reng

reng

rēng : 戎, 扔, 𢫨 
réng : 仍, 𠧟, 𠮨, 𠯷, 𠯹, 㭁, 𣗐, 㺱, 礽, 䄧, 穰, 𥾋, 耳, 艿, 䚮, 𧹈, 辸, 𨸐, 陾 
rèng : 扔, 艿, 芿

rao

rao

ráo : 娆, 嬈, 桡, 橈, 㹛, 犪, 𦪛, 荛, 蕘, 襓, 饶, 饒 
rǎo : 㑱, 𠒸, 𡈦, 娆, 嬈, 扰, 擾, 绕, 繚, 繞, 𧳨, 𨇄, 隢 
rào : 撓, 穘, 绕, 繞, 蟯, 遶

rang

rang

rāng : 嚷 
ráng : 儴, 勷, 孃, 𣰶, 瀼, 獽, 瓤, 𤬥, 𤰂, 禳, 穣, 穰, 䉴, 蘘, 𧟄, 躟, 𨟚, 鑲, 𩆶, 鬤 
rǎng : 嚷, 壌, 壤, 𢐿, 忀, 攘, 𣩽, 𤅑, 爙, 𥗝, 穰, 纕, 䑋, 蠰, 𨏛 
ràng : 懹, 攘, 欀, 瀼, 让, 譲, 讓

ran

ran

rán : 𠊌, 𠤀, 𠯍, 呥, 嘫, 𡖝, 㜣, 𢓒, 柟, 㲯, 𣰦, 然, 燃, 㸐, 𤙼, 𤡮, 𤱋, 㾆, 𥳚, 繎, 肰, 䑙, 𦫉, 䔳, 䕼, 䖄, 蚦, 蚺, 衻, 袇, 袡, 䫇, 髥, 髯, 䳿, 𪓘, 𪓚, 𪚮 
rǎn : 㒄, 冄, 冉, 𠱞, 㚩, 姌, 𡜉, 𡜫, 媣, 㜣, 㦓, 染, 橪, 熯, 珃, 𤲗, 㿵, 𥀫, 𥀭, 𥬕, 䎃, 䒣, 苒, 蒅, 蹨, 䣸, 䤡, 𨹌, 𩃵, 𩢡, 𩧬, 𩶎 
ràn : 𡜉, 𥣹, 𥣺

qun

qun

qūn : 囷, 𡈀, 夋, 峮, 㟒, 𢛕, 歏, 箘, 𦽖, 𧼐, 踆, 輑, 逡, 遁, 𩎗, 𩤁 
qún : 宭, 帬, 㪊, 𣀄, 𤛭, 𤸷, 㿏, 䊎, 羣, 群, 裙, 裠, 𨞗, 䭽, 麇, 麕 
qǔn : 𦃢, 蹲

que

que

quē : 決, 炔, 𥆸, 𥗮, , 蒛, 蚗, 𧎯, 闕, 阙, 𩨭, 𩨷, 𩫠 
qué : 瘸 
què : 傕, 𠞗, 却, 㕁, 卻, 𡇱, 𡉉, 埆, 塙, 墧, 屈, 崅, 𢔱, 悫, 愨, 慤, 𢠬, 搉, 㩁, 攉, 敠, 榷, 𣖫, 𣛵, 㰌, 𣤇, 㱋, 㱿, 𣪹, 㲉, 汋, 㴶, 燩, 㹱, 猎, 𤡯, 𤣅, 琷, 㾡, 𤷽, 𤿋, 𤿩, 皵, 𤿵, 𥀎, 硞, 确, 碏, 確, 碻, 𥕹, 礐, 礭, 𥗙, 𥜵, 𥩢, 䇎, 䍳, 䐨, 舄, 芍, 𧢩, 𧢭, 觳, 趞, 䟩, 踖, 𨞩, 𨟠, 𨢜, 𨴊, 𨴒, 𨵗, 闋, 阕, 䦬, 闕, 阙, 隺, 雀, 䧿, 𩤈, 鳥, 䲵, 鵲, 鹊, 𪏈, 𪏨, 𪖀

qiong


qiong

qiōng : 𥑎, 穹, 芎, 跫, 𨉫, 銎, 鞠 

qióng : 㑋, 𠊫, 𠌖, 㒌, 儝, 𠤊, 卭, 𡊼, 𡞦, 嬛, 㝁, 𡦃, 宆, 𡸕, 𡺺, 惸, 𢞏, 憌, 㧭, 𢶇, 𣇬, 𣋶, 桏, 𣑦, 㮪, 橩, 𣜧, 㷀, 焪, 焭, 煢, 熍, 𤢶, 𤤑, 𤤶, 琁, 琼, 璚, 瓊, 㼇, 瓗, 睘, 瞏, 䁚, 𥑱, 䃔, 䅃, 穷, 穹, 窮, 䆳, 竆, 𥨪, 笻, 筇, 𥳎, 䊄, 𦦧, 舼, 𦨰, 茕, 𦭭, 䓖, 藑, 𦾵, 藭, 蛩, 蛬, 䛪, 赹, 跫, 𨀯, 䠻, 𨍶, 邛, 銎, 𩑓, 𩢽, 𩨯, 𩬛, 𩬰, 𪀛 
qiòng : 𢮍, 𣶆

pou

pou

pōu : 剖, 吥, 娝, 捊, 𦵿, 𧠾, 䬌 
póu : 垺, 𢒷, 抔, 抙, 捊, 㧵, 掊, 㩠, 涪, 箁, 䎧, 𦥑, 𦺎, 裒, 襃, 錇, 𩔻, 𩚭, 䯽 
pǒu : 𠟌, 咅, 㕻, 哣, 培, 堷, 婄, 抱, 掊, 棓, 㰴, 犃, 瓿, 部, 䯽, 䳝 
pòu : 踣

po

po

pō : 𠰼, 𠷑, 㗶, 坡, 𡊟, 岥, 𢂤, 㧊, 𣎵, 朴, 泊, 泺, 泼, 溌, 潑, 𤀪, 濼, 𤽌, 𥬒, 䍨, 翍, 𦫔, 𧘟, 𧙅, 跛, 𨠓, 酦, 𨡩, 醱, 釙, 钋, 鉕, 䥽, 𨫁, 鏺, 陂, 𨸭, 頗, 颇, 𩑼, 𩸿 
pó : 嘙, 婆, 𡼃, 巿, 㨇, 搫, 𢱨, 㩯, 櫇, 番, 皤, 䋣, 𦃡, 繁, 蔢, 𧂉, 謈, 𨅅, 鄱, 𩑻, 𩕏 
pǒ : 剖, 叵, 𠰐, 𠵳, 尀, 𡶆, 𡽠, 𣲳, 𤝯, 𤱍, 笸, 𥹖, 𧿽, 𨆵, 鉕, 钷, 頗, 颇, 駊, 𩢘 
pò : 哱, 𠾌, 奤, 㛘, 尃, 屰, 岶, 廹, 㤕, 𢶉, 敀, 昢, 𣍸, 朴, 𣬚, 泊, 洦, 溥, 烞, 𤖼, 猼, 珀, 皛, 𥄔, 破, 砶, 𥗟, 䄸, 𥵜, 粕, 𦍁, 䎅, 䎊, 𦐦, 𦑀, 𦑵, 𦒟, 膊, 𦥭, 𦥲, 蒪, 𦾕, 𦿍, 𧴤, 䞟, 𧻙, 𨂩, 𨍭, 𨑝, 迫, 䣪, 䣮, 酦, 醗, 醱, 釙, 䨰, 霸, 𩊀, 䪖, 䪙, 頗, 𩒕, 𩔈, 馞, 䯙, 髆, 魄 
po : 桲

pin

pin

pīn : 姘, 㡦, 𢣐, 拚, 拼, 𢬵, 𢶳, 砏, 礗, 𥖶, 穦, 䎙, 馪, 驞, 𩰗 
pín : 𠐺, 嚬, 𡛞, 姘, 娦, 嫔, 嬪, 㰋, 㺍, 玭, 琕, 矉, 𦇖, 薲, 蘋, 蠙, 𧔪, 𧭹, 𧮝, 貧, 贫, 𨏞, 𨽗, 頻, 频, 𩕵, 顰, 颦 
pǐn : 𠮰, 品, 榀, 𥑓 
pìn : 匕, 娉, 𣎳, 汖, 牝, 泵, 聘

piao

piao

piāo : 剽, 𠷻, 嘌, 𡢱, 𡣋, 彯, 慓, 摽, 旚, 漂, 犥, 瞟, 票, 縹, 缥, 翲, 𧌠, 螵, 謤, 𧽤, 𨮬, 𩗏, 飃, 飄, 飘, 𩙒, 驫, 魒, 𪅃, 𪋖 
piáo : 剽, 嫖, 朴, 𣝐, 瓢, 㼼, 薸, 䕯, 𨝓, 闝, 𩡦, 䴩 
piǎo : 彯, 㩠, 𣋳, 殍, 漂, 㵱, 㹾, 皫, 瞟, 篻, 縹, 缥, 膘, 𦭼, 莩, 蔈, 醥, 顠, 𩛞, 𩮳, 𪅃, 麃 
piào : 僄, 剽, 勡, 嘌, 嫖, 彯, 徱, 慓, 㬓, 𣳭, 漂, 潎, 瞟, 票, 䏇, 𩄷, 飃, 𩙒, 驃, 骠, 髟, 𩮳, 𪏫

peng

peng

pēng : 亨, 匉, 嘭, 堋, 㛁, 𡼜, 㠮, 弸, 𢏳, 彭, 怦, 恲, 㥊, 抨, 㧸, 𢼩, 𢽩, 旁, 梈, 泙, 洴, 滂, 漰, 澎, 烹, 𤘾, 砰, 硑, 硼, 磞, 𥕱, 絣, 䍬, 胓, 𦚝, 苹, 𦯰, 荓, 軯, 輧, 𨑎, 逬, 𨠟, 䥋, 閛, 䦕, 𨺀, 駍, 𩱀, 𩱋 
péng : 倗, 傍, 傰, 𡂫, 堋, 塜, 塳, 㛔, 庄, 弸, 彭, 㥊, 憉, 挷, 搒, 朋, 棚, 椖, 榜, 槰, 樥, 㱶, 淜, 漨, 澎, 熢, 𤡭, 痭, 硼, 𥕱, 䄘, 稝, 竼, 篣, 篷, 纄, 膨, 𦪪, 芃, 莑, 蓬, 蘕, 𧌇, 蟚, 蟛, 𧚋, 𧴂, 𨂃, 輣, 𨍩, 䡫, 𨎧, 𨎳, 逢, 錋, 鑝, 𨲰, 䧛, 𩄦, 𩐛, 韸, 韼, 𩖛, 𩡕, 騯, 髼, 鬅, 䰃, 𩮗, 鬔, 鵬, 鹏, 䴶, 𪔍, 𪔔 
pěng : 倗, 剻, 𡗗, 𢪋, 捧, 摓, 𣨞, 淎, 皏, 䣙 
pèng : 掽, 椪, 𣟀, 𤖳, 㼞, 砰, 碰, 𥕽, 膨, 蓬, 踫, 𨅘, 閛, 䰃, 𩸀

pen

pen

pēn : 喷, 㖹, 噴, 𠽾, 歕, 濆 
pén : 𡺜, 汾, 湓, 瓫, 盆, 葐, 衯, 𪂽 
pěn : 呠, 翸 
pèn : 吩, 喯, 喷, 𠺔, 噴, 湓, 𩸂

pei

pei

pēi : 呸, 啡, 垺, 妚, 㚰, 怌, 抷, 柸, 𤬃, 㾦, 𥹂, 肧, 𦙂, 胚, 衃, 醅, 𩎜, 䯱, 𩵣 
péi : 倍, 坏, 培, 婄, 㟝, 掊, 棓, 㯁, 𣬆, 毰, 𣯱, 𤗏, 䏽, 𦸪, 裴, 裵, 𧳏, 𧴥, 賠, 赔, 𨓿, 𨛬, 䣙, 錇, 锫, 阫, 陪, 陫, 𩑢, 䪹, 䫊, 駍 
pěi : 俖, 𣍺, 琣 
pèi : 伂, 佩, 啡, 妃, 姵, 嶏, 𢁖, 帔, 㤄, 𢘀, 𢥐, 㧩, 攈, 斾, 旆, 昢, 柭, 棑, 沛, 㳈, 浿, 淠, 犻, 𤜲, 珮, 㾦, 𥄔, 䊃, 肺, 艴, 茇, 茷, 蓜, 蜚, 䟺, 辔, 轡, 𨙶, 配, 霈, 䩛, 𩖭, 馷