stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

понедељак, 23. септембар 2019.


tāi

2 耶和華我的我的寨、我的救主、我的 我的磐石我的盾牌、拯救我的我的。 
Јевр. 2:13
2 Yēhéhuá shì wǒde yán shí , wǒde shān zhaì , wǒde jiù zhǔ , wǒde shén , wǒde pánshí , wǒ suǒ tóukào de . tā shì wǒde dùnpái , shì zhĕngjiù wǒde jiǎo , shì wǒde gāo tāi

2. Господе, Граде мој, Заклоне мој, који се оборити не може, Избавитељу мој, Боже мој, Камена горо, на којој се не бојим зла, Штите мој, Роже спасења мог, Уточиште моје!

недеља, 22. септембар 2019.

以外


yǐwaì
2 我的曾對耶和華說、我的主.我的好處不在以外。 

2 Wǒde xīn nǎ , nǐ céng duì Yēhéhuá shuō , nǐ shì wǒde zhǔ . wǒde hǎo chù bú zaì nǐ yǐwaì . 

2. Рекох Господу: Ти си Господ мој, немам добра осим Тебе.

петак, 20. септембар 2019.

神的


shén de
2 耶和華世人明白沒有尋求 神的沒有。 
Јер. 8:6
2 Yēhéhuá cóng tiān shang chuí kàn shìrén , yào kàn yǒu míngbai de méiyǒu , yǒu xúnqiú shén de méiyǒu . 

2. Господ погледа с неба на синове човечије, да види има ли који разуман, тражи ли који Бога.


chóu
2 我心裡算、終日愁苦、要到幾時呢.我的仇敵升高壓制我、要到幾時呢。 

2 Wǒ xīnli chóu suàn , zhōng rì chóukǔ , yào dào jǐshí ne . wǒde chóudí shēng gāo yēzhì wǒ , yào dào jǐshí ne . 

2. Докле ћу се домишљати у души својој, мутити се у срцу свом дан и ноћ? Докле ће се непријатељ мој подизати нада мном?

четвртак, 19. септембар 2019.

人人

人人
Rénrén
2 人人向鄰舍說謊.他們說話、是嘴唇油滑、心口不一。 
Псал. 55:21, Јер. 12:6
2 Rénrén xiàng línshè shuōhuǎng . tāmen shuōhuà , shì zuǐchún yóu huá , xīn kǒu bú yī . 

2. Лаж говоре један другом, уснама лажљивим говоре из срца дволичног.

Gold


wān
2 惡人弓、把箭搭在弦上、要在暗中射那心裡正直人。 
Псал. 37:14
2 Kàn nǎ , è rén wān gōng , bǎ jiàn dā zaì xián shang , yào zaì ànzhōng shè nà xīnli zhèngzhí de rén . 

2. Јер ево грешници натегоше лук, запеше стрелу своју за тетиву, да из мрака стрељају праве срцем.

среда, 18. септембар 2019.

投靠


1 〔大衛 指著便雅憫人古實的話、耶和華的流離歌。〕耶和華我的 神阿、我你.求你救我脫離一切追趕人、將我救拔出來. 

1 Yēhéhuá wǒde shén a , wǒ tóukào nǐ . qiú nǐ jiù wǒ tuōlí yīqiè zhuīgǎn wǒde rén , jiāng wǒ jiù chūlai . 

1. Господе, Боже мој! У Тебе се уздам, сачувај ме од свих који ме гоне, и избави ме.
6 8


2 恐怕他們獅子撕裂我、甚至撕碎、無人搭救。 
Ос. 5:14, 1 Пет. 5:8
2 Kǒngpà tāmen xiàng shīzi sī liè wǒ , shènzhì sī suì , wú rén dājiù . 

2. Да ми непријатељ не ишчупа душу као лав. Чупа, а нема ко да избави.


364/7=52


Погледајте ову објаву у апликацији Instagram

Знање - Знам - Бинарно стабло знања - се састоји од умножавања тако да се удуплује и расте геометријском прогресијом. Када дођемо до врха онда смо прежли тежу половину и онда лако силазимо када смо на врху јер нема даље. Морамо да сиђемо и то да најдаље одемо ако комплетирамо знање. Незнање је дијаметрално супротно од знања. Учећи све више заборављамо јер се знање умножава са квадратом. Када све знамо онда ништа не знамо јер не можемо употребити време да све то искажемо. #заседамипоминута се све може уодломчити и поделити на те целине. И нема даље.
Објава коју дели Синиша Стаматовић (@sinisa632) дана

уторак, 17. септембар 2019.

可憐

kĕliàn
2 耶和華阿求你可憐我.因為我軟弱。耶和華阿、求你醫治我.因為我的骨頭發戰。 
Јов 30:17, Ос. 6:1
2 Yēhéhuá a , qiú nǐ kĕliàn wǒ . yīnwei wǒ ruǎnfuò . Yēhéhuá a , qiú nǐ yīzhì wǒ . yīnwei wǒde gútou fā zhàn . 


2. Смилуј се на ме, Господе, јер сам изнемогао; исцели ме, јер су кости моје устрептале,


2 我的我的 神阿求你聽我呼求的聲音因為我向你祈禱。 

2 Wǒde wáng wǒde shén a , qiú nǐ chuí tīng wǒ hū qiú de shēngyīn . yīnwei wǒ xiàng nǐ qídǎo . 

2. Слушај вику моју, царе мој и Боже мој! Јер се Теби молим, Господе!

четвртак, 12. септембар 2019.


shān
19 這書上的預言、若有人刪去甚麼、 神必從這書上所寫的生命、和聖城、去他的分。 
2 Мој. 32:33
19 Zhè shū shàng de yùyán , ruò yǒu rén shān qù shénme , shén bì cóng zhè hū shàng suǒ xiĕ de shēngmìng shù , hé shèng chéng , shān qù tāde fèn . 

19. И ако ко одузме од речи књиге пророштва овог, Бог ће одузети његов део од књиге живота, и од града светог, и од оног што је написано у књизи овој.


ba

10 你們要用公道天平、公道伊法、公道特。 
3 Мој. 19:35, Приче 11:1
10 Nǐmen yào yòng gōng dào tiān píng , gōng dào yīfǎ , gōng dào ba tè . 
10. Мерила да су вам права, и ефа права, и ват прав.

среда, 11. септембар 2019.

豈能


am de en ko hi he 01 019
19 約瑟 對他們說不要害怕豈能代替 。 
5 Мој. 32:35, Рим. 12:19, Јевр. 10:30
19 Yūesè duì tāmen shuō , búyào haìpà , wǒ qǐnéng daìtì shén ne . 

19. А Јосиф им рече: Не бојте се, зар сам ја место Бога?
T autora Синиша Стаматовић

субота, 7. септембар 2019.

世人

shìrén

0489
19 004
am ar de ko en hi he
4 耶和華他的聖殿裡.耶和華寶座天上他的慧眼察看世人。 

Јона 2:8, Мих. 1:2, Авак. 2:20, Ефес. 5:13, Јевр. 4:13
4 Yēhéhuá zaì tāde shèng diàn lǐ , Yēhéhuá de bǎozuò zaì tiān shang . tāde huì yǎn chákàn shìrén . 

4. Господ је у светом двору свом, престо је Господњи на небесима; очи Његове гледају; веђе Његове испитују синове човечије.

主說

Zhǔ shuō
1025
44 049
49 『主說、天是我的座位、地是我的腳凳.你們要為我造何等的殿宇、那裡是我安息的地方呢. 
Псал. 11:4Иса. 66:1, Мат. 5:34, Откр. 3:21
49 Zhǔ shuō , tiān shì wǒde zuòwei , dì shì wǒde jiǎo dèng . nǐmen yào wéi wǒ zào hédĕng de diàn yǔ , nàli shì wǒ ānxī de dìfang ne . 

49. Небо је мени престо а земља подножје ногама мојим: како ћете ми кућу сазидати? Говори Господ; или које је место за моје почивање?

петак, 6. септембар 2019.


huò
38 007
7 大山哪、你算甚麼呢.在所羅巴伯 面前你必成為平地.他必搬出一塊石頭.安在殿頂上.人且大聲歡呼、說、願恩惠恩惠、歸與這殿。〔殿或作石〕 
Језд. 3:11, Псал. 118:22, Иса. 40:3, Јер. 51:25, Мат. 21:21
7 Dà shān nǎ , nǐ suàn shénme ne . zaì Suǒluóbābó miànqián , nǐ bì chéngwéi píng dì . tā bì bān chū yī kuaì shítou , ān zaì diàn dǐng shang . rén qiĕ dàshēng huānhū , shuō , yuàn ēnhuì ēnhuì guīyǔ zhè diàn ( diàn huò zuò shí ) . 

7. Шта си ти, горо велика, пред Зоровавељем? Равница; и он ће изнети највиши камен, с усклицима: Милост, милост њему.zhòu
3 為你祝福的、我必賜與他、那咒詛你的、我必咒詛他、地上的萬族都要因你得。 
1 Мој. 12:17, 1 Мој. 22:18, 1 Мој. 24:35, 1 Мој. 26:4, 1 Мој. 27:29, 1 Мој. 28:14, 2 Мој. 23:22, 4 Мој. 24:9, Псал. 72:17, Дела 3:25, Гал. 3:8
3 Wéi nǐ zhùfú de , wǒ bì cì fú yǔ tā . nà zhòuzǔ nǐde , wǒ bì zhòuzǔ tā , dì shǎng de wàn zú dōu yào yīn nǐ de fú . 

3. Благословићу оне који тебе узблагосиљају, и проклећу оне који тебе успроклињу; и у теби ће бити благословена сва племена на земљи.

четвртак, 5. септембар 2019.

得福
01 018

18 亞伯拉罕 必要成為強大的國、地上的萬國都必因他得福。 
1 Мој. 12:3, 1 Мој. 22:18, Псал. 72:17, Дела 3:25, Гал. 3:8, Гал. 3:16, Гал. 3:18
18 Yàbólāhǎn bìyào chéngwéi jiàng dà de guó , dì shàng de wàn guó dōu bì yīn tā de fú . 

18. Кад ће од Аврама постати велик и силан народ, и у њему ће се благословити сви народи на земљи?

среда, 4. септембар 2019.

增添

28 001

Осија, глава 12

1 以法蓮、且追趕東.時常增添虛謊和強暴.與亞述立約、把油送到埃及


1 Yǐfǎlián chī fēng , qiĕ zhuīgǎn dōng fēng . shícháng zēngtiān xū huǎng hé qiángbào . yǔ Yàshù lì yuē , bǎ yóu sòng dào Āijí . 

 1. Опколио ме је Јефрем лажју и дом Израиљев преваром; али Јуда још влада с Богом и веран је са светима.

уторак, 3. септембар 2019.

拿弗土希人

11 麥西生路低人、亞拿米人、利哈比人、拿弗土希人、 

11 Maìxī shēng lù dī rén , Yàná mǐ rén , lì hā bǐ rén , ná Fú tǔ xī rén , 

 11. А Мисраим роди Лудеје и Анамеје и Леавеје и Нафтухеје,

利哈比人


Genesis 10:13

And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,

 1 Chronicles 1:11

And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,

印度


Yìndù
0427


亞哈隨魯作王、從印度直到古實統管一百二十七省.
1 Yàhǎsuílǔ zuò wáng , cóng Yìndù zhídào Gǔshí , Tǒng guǎn yī bǎi èr shí qī shĕng .

1. У време Асвирово, а тај Асвир цароваше од Индије до Етиопије у сто и двадесет и седам земаља, 

1 Now it came to pass in the days of Ahasuerus, (this is Ahasuerus which reigned, from India even unto Ethiopia, over an hundred and seven and twenty provinces:)
9 2
印度 autora Синиша Стаматовић

拿順


Náshùn
04 003
3 在東邊向日出之地、照著軍隊安營的是猶大 營的纛.有亞米拿達 的兒子拿順、作猶大 人的首領。 
4 Мој. 10:5, 4 Мој. 10:14, Рута 4:20, 1 Дн. 2:10, Мат. 1:4, Лука 3:32
3 Zaì dōngbiān , xiàng rì chū zhī dì , zhào zhe jūnduì ān yíng de shì Yóudà yíng de dào . yǒu Yàmǐnádá de érzi Náshùn zuò Yóudà rén de shǒulǐng . 

 3. С истока нека стаје у око застава војске Јудине по четама својим с војводом синова Јудиних Насоном сином Аминадавовим; 

Numbers 2:3

And on the east side toward the rising of the sun shall they of the standard of the camp of Judah pitch throughout their armies: and Nahshon the son of Amminadab shall be captain of the children of Judah.

亞米拿達

亞米拿達


04 007
7 屬猶大 的、有亞米拿達兒子拿順. 

7 Shǔ Yóudà de , yǒu Yàmǐnádá de érzi Náshùn . 

Numbers 1:7 

Of Judah; Nahshon the son of Amminadab. 

7. Од Јудиног Насон син Аминадавов;

以利沙巴

以利沙
02 023
23 亞倫 娶了亞米拿達 的女兒拿順的妹妹以利沙巴為妻、他給他生了 拿答 、 亞比戶 、以利亞撒都該、以他瑪 。 
3 Мој. 10:1, 4 Мој. 3:2, 4 Мој. 26:60, Рута 4:19, 1 Дн. 6:3, 1 Дн. 24:1
23 Yàlún qǔ le Yàmǐnádá de nǚér , Náshùn de meìmei , Yǐlìshābā wéi qì , tā gĕi tā shēng le Nádā , Yàbǐhù , YǐlìYàsā , Yǐtāmǎ . 

23. А Арон се ожени Јелисаветом кћерју Аминадавовом, сестром Насоновом; и она му роди Надава и Авијуда и Елеазара и Итамара.

Exodus 6:23

And Aaron took him Elisheba, daughter of Amminadab, sister of Naashon, to wife; and she bare him Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.

понедељак, 2. септембар 2019.

亞比戶

亞比戶
Yàbǐhù
13 002

2 拿答亞比戶 死在他們父親之先、沒有留下兒子.故此、以利亞撒都該、以他瑪 供祭司的職分。 
4 Мој. 3:4
2 Nádā , Yàbǐhù sǐ zaì tāmen fùqin zhī xiān , méiyǒu liú xià érzi . gùcǐ , YǐlìYàsā , Yǐtāmǎ gōng jìsī de zhífèn . 

 1 Chronicles 24:2

But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office. 

2. Али Надав и Авијуд умреше пре оца свог и немаху деце; зато бише свештеници Елеазар и Итамар.

недеља, 1. септембар 2019.

善.他的

他的 
shàn . tāde

 1 你們要讚美耶和華.要稱謝耶和華、因他本為善.他的慈愛永遠長存。 

1 Nǐmen yào zànmĕi Yēhéhuá . yào chēngxiè Yēhéhuá , yīn tā bĕn wèi shàn . tāde cíaì yǒngyuǎn chángcún . 

1. Хвалите Господа, јер је добар, јер је довека милост Његова.1以色列 出了埃及雅各 家離開說異言之民. 

1 Yǐsèliè chū le Āijí , Yǎgè jiā líkāi shuō yì yán zhī mín . 

1. Кад изађе Израиљ из Мисира, дом Јаковљев из народа туђег,
110 autora Синиша Стаматовић