субота, 31. март 2018.

稼穡

稼穡
jiàsè

伸手


shēnshǒu

A korisnika Синиша Стаматовић
9 但遍地上都是水、鴿子找不著落腳之地、就回到方舟挪亞那裡、挪亞伸手把鴿子接進方舟來。 
 9 Dàn biàn dì shǎng dōu shì shuǐ , gēzi zhǎo bú zhe luòjiǎo zhī dì , jiù huí dào fāngzhōu Nuóyà nàli , Nuóyà shēnshǒu bǎ gēzi jiē jìn fāngzhōu lái . 
 9. А голубица не нашавши где би стала ногом својом врати се к њему у ковчег, јер још беше вода по свој земљи; и Ноје пруживши руку ухвати је и узе к себи у ковчег. 
9 But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth: then he put forth his hand, and took her, and pulled her in unto him into the ark.

 지면에 물이 있으므로 비둘기가 접족할 곳을 찾지 못하고 방주로 돌아와 그에게로 오는지라 그가 손을 내밀어 방주 속 자기에게로 받아 들이고

9 on jimyeon-e mul-i iss-eumeulo bidulgiga jeobjoghal gos-eul chaj-ji moshago bangjulo dol-awa geuegelo oneunjila geuga son-eul naemil-eo bangju sog jagiegelo bad-a deul-igo

鴿子

鴿
gēzi
0008


8 他又放出一隻鴿子去、要看看水從地上退了沒有

8 Tā yòu fàng chū yī zhī gēzi qù , yào kàn kàn shuǐ cóng dì shǎng tuì le méiyǒu .



8. Па пусти и голубицу да би видео је ли опала вода са земље. 

8 Also he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground;

烏鴉

窗戶

窗戶
chuānghu

十月


shí yuè

Ћирилица & Latinica – Бројеви korisnika Синиша Стаматовић
5 水又漸消、到十月初一日、山頂都現出來了。 

5 Shuǐ yòu jiān xiāo , dào shí yuè chū yī rì , shāndǐng dōu xiàn chūlai le . 

5 And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen. 

5. И вода опадаше све већма до десетог месеца; и првог дана десетог месеца показаше се врхови од брда.

亞拉臘

亞拉臘
Yàlālà
00
24 027
amh eng srb heb
亞拉臘山
Yàlālàshān


Yàlá xī


21320

петак, 30. март 2018.

意思

意思
yìsi

七十七

七十
qī shí qī



03 004

土八該隱

土八該隱
Tǔbāgāiyǐn

洗拉


Xǐlā

亞大


Yàdà

четвртак, 29. март 2018.

拉麥

瑪土撒利

瑪土
Mǎtǔsālì

18 以諾生以拿、以拿生米戶雅利、米戶雅利生瑪土撒利、瑪土撒利生拉麥。

18 Yǐnuò shēng Yǐná . Yǐná shēng MǐhùYǎlì . MǐhùYǎlì shēng Mǎtǔsālì . Mǎtǔsālì shēng Lāmaì .

以拿


Yǐná




以拿 korisnika Синиша Стаматовић


18 以諾生以拿以拿生米戶雅利、米戶雅利生瑪土撒利、瑪土撒利生拉麥。 

18 Yǐnuò shēng Yǐná . Yǐná shēng MǐhùYǎlì . MǐhùYǎlì shēng Mǎtǔsālì . Mǎtǔsālì shēng Lāmaì .

米戶雅利

米戶雅利
MǐhùYǎlì





18 以諾生以拿、以拿生米戶雅利、米戶雅利生瑪土撒利、瑪土撒利生拉麥。 
18 Yǐnuò shēng Yǐná . Yǐná shēng MǐhùYǎlì . MǐhùYǎlì shēng Mǎtǔsālì . Mǎtǔsālì shēng Lāmaì .

同房


tóngfáng

17 該隱與妻子同房、他妻子就懷孕、生了以諾該隱建造了一座城、就按著他兒子的名將那城叫作以諾。 
Псал. 49:11
17 Gāiyǐn yù qīzi tóngfáng , tā qīzi jiù huáiyùn , shēng le Yǐnuò . Gāiyǐn jiànzào le yī zuò chéng , jiù àn zhe tā érzi de míng , jiàng nà chéng jiào zuò Yǐnuò . 

17 And Cain knew his wife; and she conceived, and bare Enoch: and he builded a city, and called the name of the city, after the name of his son, Enoch. 

17. И позна Кајин жену своју, а она затрудне и роди Еноха. И сазида град и прозва га по имену сина свог Енох.

七百七十七

七百七十七
qī bǎi qī shí qī

五百九十五年

五百九十五年
wǔ bǎi jiǔ shí wǔ nián

操作


cāozuò

一百八十二

一百十二
yī bǎi bá shí èr

korisnika Синиша Стаматовић

九百六十九

九百六十
jiǔ bǎi liù shí jiǔ

七百八十二年

七百八十二年
qī bǎi bá shí èr nián

一百八十七

一百八十七
yī bǎi bá shí qī

三百六十五

三百六十五
sān bǎi liù shí wǔ

三百年

三百
sān bǎi nián

六十


liù shí

九百六十二

九百六十
jiǔ bǎi liù shí èr

一百六十二

一百六十
yī bǎi liù shí èr

八百九十五

八百九十
bá bǎi jiǔ shí wǔ

六十五

六十
liù shí wǔ

九百一十

九百一十
jiǔ bǎi yī shí

瑪勒列

瑪勒列
Mǎlèliè
瑪勒列 korisnika Синиша Стаматовић

八百四十年

八百四十
bá bǎi sì shí nián

生靈


shēnglíng

22 凡在旱地上、鼻孔有氣息的生靈都死了。 

22 Fán zaì hàndì shǎng , bíkǒng yǒu qìxī de shēnglíng dōu sǐ le . 

22. Све што имаше душу живу у носу, све што беше на сувом, помре. 

所有的

所有的
suǒyǒude

十五


shí wǔ

浩大

浩大
hào dà

水勢

水勢
Shuǐshì

amh kor eng srb heb

18 水勢浩大、在地上大大的往上長、方舟在水面上漂來漂去。

18 Shuǐshì hào dà , zaì dì shǎng dàdà dì wǎng shǎng zhǎng , fāngzhōu zaì shuǐ miàn shǎng piāo lái piāo qù .


piāo

上漂
shàng piāo qǐ .

среда, 28. март 2018.

裡頭

裡頭
lǐtou

血肉

血肉
xuèròu

大雨


dà yǔ
amh eng srb heb

晝夜

晝夜
zhòuyè

七天


qī tiān


kūn ㄎㄨ
 26118


chóng ㄔㄨˊ
34802

⿱虫䖵

一對


yī duì


duǒ

昆蟲


kūnchóng



8 潔淨畜類、和不潔淨畜類飛鳥並地上一切昆蟲

8 Jiéjìng de chùleì hé bú jiéjìng de chùleì , fēiniǎo bìng dì shàng yīqiè de kūnchóng ,

躲避


duǒbì

Xùn
02 001

六百


liù bǎi

四十


sì shí


shòu
glosbe 0007
01 017
17 這四個大獸就是四王將要在世上興起. 
17 Zhè sì gè dà shòu jiù shì sì wáng jiāngyào zaì shìshang xīngqǐ . 
17. Ове четири велике звери јесу четири цара, који ће настати на земљи.

一百五十

一百五十
yī bǎi wǔ shí


chù

01 008
牲畜
shēngchù


8 以掃說、我所遇見的這些群畜是甚麼意思呢.雅各 說、是要在我主面前蒙恩的。
1 Мој. 32:5, 1 Мој. 32:16

8 Yǐsǎo shuō , wǒ suǒ yùjiàn de zhèxie qún chù shì shénme yìsi ne , Yǎgè shuō , shì yào zaì wǒ zhǔ miànqián mĕng ēn de . 


 8. А Исав рече: Шта ће ти читава војска она коју сретох? А он рече: Да нађем милост пред господарем својим. 

8 And he said, What meanest thou by all this drove which I met? And he said, These are to find grace in the sight of my lord. 


shēng

牲畜
shēngchù


yíng
04 001

積蓄

積蓄
jīxù

保全

保全
bǎoquán

進入


jìnrù

氾濫

氾濫
fànlàn

一間


yī jiān

一併

一併
yībìng

世界


shìjiè

12  神觀看世界、見是敗壞了.凡有血氣的人、在地上都敗壞了行為。 
Псал. 14:2, Псал. 33:13
12 Shén guānkàn shìjiè , jiàn shì baìhuaì le . fán yǒu xuèqì de rén , zaì dì shàng dōu baìhuaì le xíngwéi . 

12. И погледа Бог на земљу, а она беше покварена; јер свако тело поквари пут свој на земљи. 

12 And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted his way upon the earth.


jiè

敗壞


baìhuaì

11 世界在 神面前敗壞.地上滿了強暴。 

11 Shìjiè zaì shén miànqián baìhuaì , dì shàng mǎn le qiángbào . 

11. А земља се поквари пред Богом, и напуни се земља безакоња. 

11 The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence.

是閃


shì Shǎn

眼前


yǎnqián

除滅


chúmiĕ

後悔

後悔
hòuhuǐ

那時候

那時
Nàshíhòu



4 那時候有偉人在地上、後來 神的兒子們、和人的女子們交合生子、那就是上古英武有名的人。

4 Nàshíhòu yǒu wĕirén zaì dì shàng , hòulái shén de érzi men hé rén de nǚzi men jiāo hé shēng zǐ , nà jiù shì shànggǔ yīngwǔ yǒumíng de rén .
那時候 korisnika Синиша Стаматовић

一百二十年

一百二十
yī bǎi èr shí nián

30339

美貌


mĕimào

2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18, 19 20 21 22.

2  神的兒子們看見人的女子美貌、就隨意挑選、娶來為妻。 

2 Shén de érzi men kànjian rén de nǚzi mĕimào , jiù suíyì tiānxuǎn , qǔ lái wéi qī . 

2. Видећи синови Божји кћери човечије како су лепе узимаше их за жене које хтеше.

放縱


fàngzòng

01 004


5 Мој. 27:20, 1 Дн. 5:1
4 Unstable as water, thou shalt not excel; because thou wentest up to thy father's bed; then defiledst thou it: he went up to my couch. 

4. Навро си као вода; нећеш бити први; јер си стао на постељу оца свог и оскврнио је легав на њу.

強壯

強壯
qiángzhuàng

勉強

勉強
miǎnqiǎng


01 002


2 有人告訴雅各 說、請看、你兒子約瑟 到你這裡來了.以色列 就勉強在床上坐起來。 

Псал. 34:11 
2 Yǒu rén gàosu Yǎgè shuō , qǐng kàn , nǐ érzi Yūesè dào nǐ zhèlǐ lái le . Yǐsèliè jiù miǎnqiǎng zaì chuáng shàng zuò qǐlai . 

 2. Скупите се и послушајте, синови Јаковљеви, послушајте Израиља оца свог.

уторак, 27. март 2018.

亞拿米人

亞拿米人
Yàná mǐ rén

13 013

這些人

這些
Zhèxie rén

米沙


Mǐshā

阿斐

阿斐
Ēfĕi

亞比瑪利

亞比瑪利
Yàbǐmǎlì

德拉


Délā

哈薩瑪非

哈薩瑪非
Hāsàmǎfēi

約坍

約坍
Yuētān

路德

路德
Lùdé

戶勒

戶勒
Hùlè

亞法撒

亞法
Yàfǎsā

亞瓦底人

亞瓦底人
Yàwǎdǐrén

西尼人

西尼人
Xīnírén

戰勝

戰勝
zhànshèng

02 001



方言

方言
fāngyán

拉沙


Lāshā

01 019

19 迦南 的境界是從西頓 向基拉耳的路上、直到迦薩、又向所多瑪蛾摩拉押瑪洗扁的路上、直到拉沙. 
 1 Мој. 13:12, 1 Мој. 13:14, 1 Мој. 15:18, 4 Мој. 34:2, 4 Мој. 34:12, Ис.Н. 12:7 

19 Jiānán de jìngjiè shì cóng Xīdùn xiàng Jīlāĕr de lù shǎng , zhídào Jiāsà , yòu xiàng Suǒduōmǎ , Gémólā , Yēmǎ , Xǐbiǎn de lù shǎng , zhídào Lāshā . 

 Genesis 10:19
 And the border of the Canaanites was from Sidon, as thou comest to Gerar, unto Gaza; as thou goest, unto Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Zeboim, even unto Lasha. 

19. И беху међе хананејске од Сидона идући на Герар па до Газе, и идући на Содом и Гомор и Адаму и Севојим па до Даса.

相似


xiāngsì

02 032

32 不可倒在別人的身上、也不可按這調和之法、作與此相似的、這膏油是聖的、你們也要以為聖。 

32 Bùkĕ dǎo zaì biérén de shēnshang , yĕ bùkĕ àn zhè tiaóhe zhī fǎ zuò yǔ cǐ xiāngsì de . zhè gāo yóu shì shèng de , nǐmen yĕ yào yǐwéi shèng . 

32. Тело човечје нека се не маже њим, нити правите такво уље какво је оно; свето је, нека вам буде свето.

穿

穿
chuān
ㄔㄨㄢ
31359

夏娃


Xiàwá

20 亞當給他妻子起名叫夏娃、因為他是眾生之母。 
20 Yàdāng gĕi tā qīzi qǐmíng jiào Xiàwá , yīnwei tā shì zhòng shēng zhī mǔ . 
20. И Адам надеде жени својој име Јева, зато што је она мати свима живима. 

Genesis 3:20
And Adam called his wife's name Eve; because she was the mother of all living.


20 ויקרא האדם שם אשתו חוה כי הוא היתה אם כל חי׃

塵土

塵土
chéntǔ

01 019
kor amh eng srb heb

菜蔬

菜蔬
caìshū

понедељак, 26. март 2018.

以挪士


Yǐnuóshì

以挪士 korisnika Синиша Стаматовић



26 塞特也生了一個兒子、起名叫以挪士。那時候人纔求告耶和華的名。。
26 Sètè yĕ shēng le yī gĕ érzi , qǐmíng jiào Yǐnuóshì . nàshíhòu , rén cái qiúgào Yēhéhuá de míng .



⿱一


beì ㄅㄟˋ

20493

⿰亻咅

瑪迦斯

瑪迦斯
Mǎjiā sī
11 009
amh eng srb heb

亞克拉濱

亞克
Yàkèlābāng
0202
3 06 003

amh srb eng heb
Ис.Н. 15:3
3 通亞克拉濱坡的南邊、接連、上加低斯巴尼亞的南邊、又過希斯崙 、上亞達珥、繞甲加、

3 Tōng dào Yàkèlābāng pō de nánbiān , jiē lián dào Xún , shàng dào Jiādīsībāníyà de nánbiān , yòu guō Xīsīlún , shàng dào Yàdá Ěr, rǎo dào Jiǎjiā ,


ma 
˙ㄇㄚ
21966

正在


zhèngzaì



8 該隱他兄弟亞伯說話、二人正在田間、該隱起來打他兄弟亞伯、把他殺了。

8 Gāiyǐn yù tā xiōngdi Yàbó shuōhuà , èr rén zhèngzaì tiánjiān . Gāiyǐn qǐlai dá tā xiōngdi Yàbó , bà tā shā le .

Мат. 23:35, Рим. 5:14, 1 Јов. 3:12, Јуда 1:11

korisnika Синиша Стаматовић

臉色


liǎnsè

недеља, 25. март 2018.


r
zy

便打

便打
biàn

管轄


guǎnxiá

腳跟

腳跟
jiǎogēn

那蛇


nà shé

同居


tóngjū

赤身露體

赤身露體
chìshēnlòutǐ

害怕


haìpà

呼喚


hūhuàn


qún


liáng ㄌㄧㄤˊ

28092

8 天起了涼風、耶和華 神在園中行走。那人和他妻子聽見 神的聲音、就藏在園裡的樹木中、躲避耶和華 神的面。
8 Tiān qǐ le liáng fēng , Yēhéhuá shén zaì yuán zhōng xíng zǒu . nà rén hé tā qīzi tīngjian shén de shēngyīn , jiù cáng zaì yuán lǐ de shùmù zhòng , duǒbì Yēhéhuá shén de miàn .

裙子


qúnzi

利百加


Lìbǎijiā

0024
01 067
024

恐怕

恐怕
kǒngpà

0024
01 039

便亞米

便亞
Benammi

0019
38 小女兒也生了兒子、給他起名便、就是現今亞捫人的始祖。 
5 Мој. 2:19
38 Xiǎo nǚér yĕ shēng le érzi , gĕi tā qǐmíng jiào Benammi , jiù shì xiànjīn Yàmén rén de shǐzǔ . 

38. Па и млађа роди сина, и надеде му име Вен-Амије; од њега су Амонци до данашњег дана. 

38 And the younger, she also bare a son, and called his name Benammi: the same is the father of the children of Ammon unto this day.

始祖



shǐzǔ

0019

37 大女兒生了兒子、給他起名摩押、就是現今摩押人的始祖。 
5 Мој. 2:9
37 Dà nǚér shēng le érzi , gĕi tā qǐmíng jiào Móyē , jiù shì xiànjīn Móyē rén de shǐzǔ 

37. И старија роди сина, и надеде му име Моав; од њега су Моавци до данашњег дана.

37 And the first born bare a son, and called his name Moab: the same is the father of the Moabites unto this day.


qǐn

0019

二天

二天
èr tiān

0019
01 034
597
25 019

喝酒


hē jiǔ


 ㄏㄜ
21917

十個


shí gè

二百零五


èr bǎi líng wǔ

32 他拉了二百零五、就死在哈蘭。 

32 Tālā gōng huó le èr bǎi líng wǔ suì , jiù sǐ zaì Hālán . 
32 And the days of Terah were two hundred and five years: and Terah died in Haran. 

32. И поживе Тара свега двеста и пет година; и умре Тара у Харану.