stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

четвртак, 24. мај 2018.

後代

  
01 019

19 亞伯拉罕 的兒子以撒 的後代、記在下面.亞伯拉罕 生以撒 、
Мат. 1:2

19 Yàbólāhǎn de érzi Yǐsā de hòudaì jì zaì xiàmiàn . Yàbólāhǎn shēng Yǐsā .

19. А ово је племе Исака сина Аврамовог: Аврам роди Исака;