stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

петак, 20. децембар 2019.

收生婆

收生婆
cmn 02 017
17 收生婆敬畏埃及吩咐行、存留男孩性命。 
2 Мој. 3:8, 1 Сам. 22:17, Приче 16:6, Дан. 3:16, Дан. 3:18, Дан. 6:13, Дела 5:29, Јевр. 11:23
17 Dànshì shōushēngpó jìngwèi shén , bù zhào Āijí wáng de fēnfu xíng , jìng cún liú nánhái de xìngméng . 

17. Али се бабице бојаху Бога, и не чињаху како им рече цар мисирски, него остављаху децу у животу.

女孩


cmn 02 016
16 你們希伯來婦人收生、看他們臨盆的時候、若是男孩、就把他殺了、若是女孩、就留他存活。 
Јевр. 11:23
16 men wèi bólái rén shōushēng , kàn tāmen línpén de shíhou , ruò shì nánhái , jiù bǎ tā shā le , ruò shì nǚhái , jiù liú tā cún huó . 

16. И рече: Кад бабичите Јеврејке, и у порођају видите да је мушко, убијте га, а кад буде женско, нек остане живо.

普阿


cmn 02 015
15 有希伯來的兩個收生婆、一名施弗拉、一名普阿.埃及王對他們說、 

15 Yǒu Xībólái de liǎng gè shōushēngpó , yī míng Shīfúlā , yī míng Pǔā , Āijí wáng duì tāmen shuō , 

15. И још заповеди цар мисирски бабицама јеврејским, од којих једној беше име Сефора, а другој Фува,

覺得

14 使他們因作苦工覺得命苦、無論是和泥、是做磚、是作田間各樣的工、在一切的工上都嚴嚴的待他們。 
2 Мој. 2:23, 2 Мој. 22:21, 3 Мој. 25:14, 3 Мој. 25:17, 4 Мој. 20:15, Јов 20:19, Псал. 10:17, Псал. 81:6, Приче 14:31
14 Shǐ tāmen yīn zuò kǔ gōng juéde méng kǔ , wúlùn shì hé ní , shì zuò zhuān , shì zuò tiánjiān gèyàng de gōng , zaì yīqiè de gōng shàng dōu yán yán dì daì tāmen . 

14. И загорчаваху им живот тешким пословима, блатом и опекама и сваким радом у пољу, и сваким другим послом, на који их жестоко нагоњаху.

蘭塞

蘭塞
cmn 02 011
11 於是埃及人派督工的轄制他們、加重擔苦害他們.他們為法老建造兩座積貨城、就是比東、和蘭塞。 
1 Мој. 15:13, 1 Мој. 47:11, 2 Мој. 2:11, 2 Мој. 3:7, 2 Мој. 5:4, Псал. 81:6, Приче 27:3
11 Yúshì Āijí rén paì dū gōng de xiá zhì tāmen , jiā zhòngdàn kǔhaì tāmen . tāmen wèi fǎlǎo jiànzào liǎng zuò jī huò chéng , jiù shì Bǐdōng hé Lánsè . 

11. И поставише над њима настојнике да их муче тешким пословима; и грађаше народ Израиљев Фараону градове Питом и Рамесу.

眾多

眾多
cmn 02 007
7以色列 人生養眾多並且繁茂、極其強盛、滿了那地。 
1 Мој. 46:3, 1 Мој. 47:27, 2 Мој. 5:5, 5 Мој. 26:5, Псал. 105:24, Дела 7:17
7 Yǐsèliè rén shēng yǎng zhòngduō , bìngqiĕ fánmào , jíqí qiángshèng , mǎn le nà dì . 

7. И синови Израиљеви народише се и умножише се, и напредоваше и осилише веома, да их се земља напуни.

понедељак, 16. децембар 2019.


15 007
7 不要攔阻 神殿的工作、任憑猶大 人的長、和猶大 人的長老在原處建造 神的這殿。 

7 Búyào lánzǔ shén diàn de gōngzuò , rènpíng Yóudà rén de shĕng zhǎng , hé Yóudà rén de zhǎnglǎo , zaì yuán chù jiànzào shén de zhè diàn . 

7. Оставите нека се гради тај дом Божји, управитељ јудејски и старешине њихове нека зидају тај дом Божји на месту његовом.

亞馬他

亞馬他
15 002
2 在瑪代省、亞馬他城的宮內、尋得一卷、其中記著說、 

2 Zaì Mǐdǐyà shĕng yà mǎ tā chéng de gōng neì xún dé yī juàn , qízhōng jì zhe shuō , 

2. И нађоше у Ахмети у двору царском у земљи мидској књигу у којој беше записан овај спомен.

субота, 14. децембар 2019.

各歸

0405
15 001
1 巴比倫尼布甲尼撒、從前擄到巴比倫 之猶大 省的人、現在他們的子孫從被擄到之地、回耶路撒冷 和猶大 、各歸本城。 
2 Цар. 24:14, 2 Дн. 36:20, Језд. 5:8, Језд. 6:2, Језд. 8:35, Нем. 7:6, Јест. 1:1, Јест. 8:9, Јер. 33:26, Зах. 6:10
1 Bābǐlún wáng Níbùjiǎnísǎ , cóng qián lǔ dào Bābǐlún zhī Yóudà shĕng de rén , xiànzaì tāmende zǐsūn , cóng beìlǔ dào zhī dì , huí Yēlùsǎlĕng hé Yóudà , gè guī bĕn chéng . 

1. А ово су људи оне земље што пођоше из ропства од оних који бише пресељени, које пресели Навуходоносор цар вавилонски у Вавилон, и вратише се у Јерусалим и у Јудеју, сваки у свој град:

петак, 13. децембар 2019.


16 001
1 名的、是哈迦利亞的兒子省長尼希米、和西底家、 
Нем. 1:1, Нем. 8:9
1 Qiā míng de shì , Hājiālìyà de érzi shĕng zhǎng Níxīmǐ , hé Xīdǐjiā . 

1. А који запечатише беху ови: Немија Тирсата, син Ахалијин, и Седекија,

呼號


16 001
1 百姓和他們的妻大大呼號、埋怨他們的弟兄猶大 人。 
3 Мој. 25:35, 5 Мој. 15:7, Иса. 5:7, Јаков 5:4
1 Bǎixìng hé tāmende qī dàdà hū haó , mányuàn tāmende dìxiōng Yóudà rén . 

1. И стаде велика вика људи и жена на браћу њихову Јудејце.

當日


16 001
1 人念摩西 的律法書給百姓聽.遇見書上寫著說、亞捫人和摩押人永不可神的會. 
5 Мој. 23:3, Амос 2:1
1 Dāng rì , rén niàn Móxī de lǜfǎ shū gĕi bǎixìng tīng , yùjiàn shū shang xiĕ zhe shuō , Yàmén rén hé Móyē rén yǒng bùkĕ rù shén de huì . 

1. У то време чита се књига Мојсијева народу, и у њој се нађе написано да не улази Амонац ни Моавац у сабор Божји до века;

уторак, 10. децембар 2019.

除非

03 002
2 除非為他骨肉之親的父母、兒女、弟兄、 

2 Chúfēi wéi tā gǔròu zhī qīn de fùmǔ , érnǚ , dìxiōng , 

2. Осим за родом својим по крви, за матером својом или за оцем својим или за сином својим или за кћерју својом или за братом својим,

摩洛

03 002
2 你還要曉諭以色列 人說、凡以色列 人、或是在以色列 中寄居的外人、把自己的兒女獻給摩洛的、總要治死他.本地人要用石頭把他打死。 
2 Цар. 17:17, 2 Цар. 23:10, 2 Дн. 33:6
2 Nǐ hái yào xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , fán Yǐsèliè rén , huò shì zaì Yǐsèliè zhōng jìjū de waìrén , bǎ zìjǐ de érnǚ xiàn gĕi mó luò de , zǒng yào zhìsǐ tā , bĕn dì rén yào yòng shítou bǎ tā dá sǐ . 

2. Још реци синовима Израиљевим: Ко год између синова Израиљевих или између дошљака који се баве у Израиљу, да од семена свог Молоху, нека се погуби, народ у земљи нека га заспе камењем.

你曉諭

03 002
2 你曉諭以色列 全會眾說、你們要聖潔、因為我耶和華你們的 神是聖潔的。 
2 Мој. 19:6, 3 Мој. 11:44, 3 Мој. 20:7, 3 Мој. 20:26, Ефес. 1:4, 1 Сол. 4:7, 1 Пет. 1:16
2 Nǐ xiǎoyù Yǐsèliè quánhuì zhòng shuō , nǐmen yào shèngjié , yīnwei wǒ Yēhéhuá nǐmen de shén shì shèngjié de . 

2. Кажи свему збору синова Израиљевих, и реци им: Будите свети, јер сам ја свет, Господ Бог ваш.

存活


cún huó
01 012
12 埃及 人看見你必說、這是他的妻子、他們就要殺我、卻叫你存活。 
1 Мој. 20:11
12 Āijí rén kànjian nǐ bì shuō , zhè shì tāde qīzi , tāmen jiù yào shā wǒ , què jiào nǐ cún huó . 

12. Зато кад те виде Мисирци рећи ће: Ово му је жена. Па ће ме убити, а тебе ће оставити у животу.

qr codeпонедељак, 9. децембар 2019.

你們的

你們
03 002
2 你曉諭以色列 人說、我是耶和華你們的 神。 

2 Nǐ xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , wǒ shì Yēhéhuá nǐmen de shén . 

2. Кажи синовима Израиљевим, и реци им: Ја сам Господ Бог ваш.

地就


0115
03 002
2 你曉諭以色列 人說、你們到了我所賜你們那地的時候、地就要向耶和華守安息。 
3 Мој. 26:34, 2 Дн. 36:21
2 Nǐ xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , nǐmen dào le wǒ suǒ cì nǐmen nà dì de shíhou , dì jiù yào xiàng Yēhéhuá shǒu ānxī . 

2. Кажи синовима Израиљевим, и реци им: Кад дођете у земљу коју вам ја дајем, нека празнује земља суботу Господњу.

長大


03 002
2 長大痲瘋得潔淨的日子、其例乃是這樣、要帶他去祭司. 
Јер. 15:19, Језек. 44:23, Лука 5:12, Лука 5:14, Лука 17:14
2 Zhǎngdà má fēng de jiéjìng de rìzi , qí lì nǎi shì zhèyàng , yào daì tā qù jiàn jìsī . 

2. Ово је закон за губавца када се чисти: нека се доведе к свештенику,


的水


19 004
4 天上的天、和天上的水、你們都要讚美他。 
1 Цар. 8:27
4 Tiān shang de tiān , hé tiān shang de shuǐ , nǐmen dōu yào zànmĕi tā . 

4. Хвалите Га, небеса над небесима и водо над небесима!

недеља, 8. децембар 2019.

03 002
2 你們曉諭以色列 人說、人若身患症、他因這漏症就不潔淨了。 
3 Мој. 22:4, 4 Мој. 5:2, 2 Сам. 3:29, Мат. 9:20, Мар. 5:25, Лука 8:43
2 Nǐmen xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , rén ruò shēn huàn lòu zhēng , tā yīn zhè lòu zhèng jiù bù jiéjìng le . 

2. Кажите синовима Израиљевим и реците им: Коме човеку тече семе од тела његовог, нечист је.

男孩

男孩
03 002
2 你曉諭以色列 人說、若有婦人懷孕生男孩、他就不潔淨七天、像在月經污穢的日子不潔淨一樣。 
3 Мој. 15:19, Лука 2:22
2 Nǐ xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , ruò yǒu fùrén huáiyùn shēng nánhái , tā jiù bù jiéjìng qī tiān , xiàng zaì yuè jìng wūhuì de rìzi bù jiéjìng yíyàng . 

2. Кажи синовима Израиљевим, и реци: Кад жена затрудни и роди мушко, нечиста да је седам дана; као у дане кад се одваја ради немоћи своје, биће нечиста.

其血

3 Moj. 7 autora Синиша Стаматовић
qr code
03 002
2 人在那裡宰燔祭牲、也要在那裡宰贖愆祭牲.其血、祭司要灑在壇的周圍. 
3 Мој. 4:24, 3 Мој. 4:29, 3 Мој. 4:33
2 Rén zaì nàli zǎi Fánjì shēng , yĕ yào zaì nàli zǎi shú qiā jì shēng , qí xuè , jìsī yào sǎ zaì tán de zhōuwéi . 

2. На коме се месту коље жртва паљеница, на оном нека се коље и жртва за преступ; и крвљу њеном нека се покропи олтар одозго унаоколо.

燒滅

燒滅
0100
03 002
2 就有火從耶和華面前出來、把他們燒滅、他們就死在耶和華面前。 
3 Мој. 16:1, 4 Мој. 16:35, 2 Сам. 6:7, Псал. 78:63
2 Jiù yǒu huǒ cóng Yēhéhuá miànqián chūlai , bǎ tāmen shāo miè , tāmen jiù sǐ zaì Yēhéhuá miànqián . 

2. Тада дође огањ од Господа и удари их, те погибоше пред Господом.

субота, 7. децембар 2019.

4 Moj. 8 autora Синиша Стаматовић

04 002
2 你告訴 亞倫 說、點燈的時候、七燈都要向燈臺前面發光。 
2 Мој. 40:25, 3 Мој. 24:1, Псал. 119:105, Псал. 119:130, Иса. 8:20, Мат. 5:14, Јован 1:9
2 Nǐ gàosu Yàlún shuō , diǎn dēng de shíhou , qī zhǎn dēng dōu yào xiàng dēngtái qiánmian fāguāng . 

2. Кажи Арону и реци му: Кад запалиш жишке, седам жижака нека светли напред, на свећњаку.

特別

4 Moj. 6 autora Синиша Стаматовић
特別
0123
04 002
2 你曉諭以色列 人說、無論男女許了特別的願、就是拿細耳人的願〔拿細耳就是歸主的意思下同〕、要離俗耶和華. 

2 Nǐ xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , wúlùn nánnǚ xǔ le tèbié de yuàn , jiù shì ná xì ĕr rén de yuàn ( ná xì ĕr jiù shì guī zhǔ de yìsi xià tóng ) , yào lí sú guī Yēhéhuá . 

2. Реци синовима Израиљевим, и кажи им: Кад човек или жена учини завет назирејски, да буде назиреј Господу,

петак, 6. децембар 2019.

特許

3 Moj. 27 autora Синиша Стаматовић
qr code
03 002
2 你曉諭以色列 人說、人還特許的願、被許的人要按你所估的價值歸給耶和華。 
1 Мој. 28:20, 4 Мој. 6:2, 4 Мој. 18:16, 5 Мој. 23:21, 1 Сам. 1:11, 1 Сам. 1:28, Јов 22:27, Псал. 50:14, Проп. 5:4, Јона 1:16
2 Nǐ xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , rén hái tè xǔ de yuàn , beì xǔ de rén yào àn nǐ suǒ gū de jiàzhí guī gĕi Yēhéhuá . 

2. Кажи синовима Израиљевим, и реци им: Кад ко заветује душу своју Господу, ти га уцени:

qr code
dǎo
03 002
2 要吩咐以色列 人、把那為點燈成的清橄欖油、拿來給你、使燈常常點著。 

2 Мој. 27:20, 2 Мој. 39:37, 4 Мој. 8:2
2 Yào fēnfu Yǐsèliè rén , bǎ nà wéi diǎn dēng dǎo chéng de qīng gǎnlǎn yóu ná lái gĕi nǐ , shǐ dēng chángcháng diǎn zhe . 

2. Заповеди синовима Израиљевим нека ти донесу уље маслиново чисто, цеђено, за видело, да жишци горе вазда.

和他

3 Moj. 22 autora Синиша Стаматовић
03 002
2 你吩咐 亞倫 和他子孫說、要遠離以色列 人所分別為聖歸給我的聖物、免得褻瀆我的聖名.我是耶和華。 
2 Мој. 13:12, 4 Мој. 6:3, 4 Мој. 18:11, 4 Мој. 18:32, 5 Мој. 15:19, Језд. 2:63
2 Nǐ fēnfu Yàlún hé tā zǐsūn shuō , yào yuǎn lí Yǐsèliè rén suǒ fēnbié wéi shèng , guī gĕi wǒde shèngwù , miǎndé xièdú wǒde shèng míng . wǒ shì Yēhéhuá . 

2. Кажи Арону и синовима његовим да се чувају од светих ствари синова Израиљевих, да не би оскврнили свето име моје у оном што ми они посвећују; ја сам Господ.

和他兒子

和他兒子
03 002
2 你曉諭 亞倫 和他兒子並以色列 眾人、說、耶和華所吩咐的、乃是這樣. 

2 Nǐ xiǎoyù Yàlún hé tā érzi bìng Yǐsèliè zhòngrén shuō , Yēhéhuá suǒ fēnfu de nǎi shì zhèyàng , 

2. Кажи Арону и синовима његовим и свим синовима Израиљевим, и реци им: Ово је заповедио Господ говорећи:

daì
01 015
15 皮袋的水用盡了、夏甲就把孩子撇在小樹底下、 
4 Мој. 20:5, Псал. 63:1
15 Pídaì de shuǐ yòng jìn le , Xiàjiǎ jiù bǎ háizi piĕ zaì xiǎo shù dǐ xià , 

15. А кад неста воде у мешини, она баци дете под једно дрво,

皮袋


14 亞伯拉罕 清早起來、拿餅和一皮袋水、給了夏甲、搭在他的肩上、又把孩子交給他、打發他走.夏甲就走了、在 別是巴 的曠野走迷了路。 
Јован 8:35
14 Yàbólāhǎn qīngzǎo qǐlai , ná bǐng hé yī pídaì shuǐ , gĕi le Xiàjiǎ , dā zaì tāde jiān shàng , yòu bǎ háizi jiāo gĕi tā dǎfa tā zǒu . Xiàjiǎ jiù zǒu le , zaì Bièshìbā de kuàngyĕ zǒu mí le lù . 

14. И Аврам устав ујутру рано, узе хлеба и мешину воде, и даде Агари метнувши јој на леђа, и дете, и отпусти је. А она отишавши луташе по пустињи вирсавској.

четвртак, 5. децембар 2019.

01 008
8 亞比米勒清早起來、召了眾臣僕來、將這些事都說給他們聽、他們都甚懼怕。 

8 Yàbǐmǐlè qīngzǎo qǐlai , shào le zhòng chénpú lái , jiāng zhèxie shì dōu shuō gĕi tāmen tīng , tāmen dōu shén jùpà . 

8. И ујутру рано уста Авимелех, и сазва све слуге своје, и каза им све ово да чују. И уплашише се људи веома.

уторак, 3. децембар 2019.

不潔03 002
2 是有人摸了不潔的物、無論不潔的死獸、是不潔的死畜、是不潔的死蟲、他卻不知道、因此不潔、就有了。 
3 Мој. 11:24, 4 Мој. 19:13, 1 Сам. 20:26
2 Huò shì yǒu rén mó le bú jié de wù , wúlùn shì bú jié de sǐ shòu , shì bú jié de sǐ xù , shì bú jié de sǐ chóng , tā què bù zhīdào , yīncǐ chéng le bú jié , jiù yǒu le zuì . 

2. Или кад се ко дотакне нечисте ствари, стрва од нечисте зверке или стрва од нечистог живинчета или стрва од нечисте животиње која гамиже, ако и у незнању учини, ипак ће се оскврнити, и биће крив.

帶來

qr code

03 015
15 所舉的腿、所搖的胸、他們要與火祭的脂油一同帶來、當搖祭、在耶和華面前搖一搖、這要歸你和你兒子、當作永得的分.都是照耶和華所吩咐的。 

15 Suǒ jǔ de tuǐ , suǒ yáo de xiōng , tāmen yào yǔ huǒ jì de zhīyóu yītóng daì lái dāng yáo jì , zaì Yēhéhuá miànqián yáo yī yáo , zhè yào guī nǐ hé nǐ érzi , dàng zuō yǒng dé de fēn , dōu shì zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu de . 

15. Плеће од жртве подизане и груди од жртве обртане доносиће се са салом што се сажиже, да се обрне тамо и амо пред Господом, и биће твоје и синова твојих с тобом законом вечним, као што је заповедио Господ.
qr code

你將


03 002
3. Мојсијева, глава 8
2 你將 亞倫 和他兒子一同帶來、並將聖衣、膏油、與贖罪祭的一隻公牛、兩隻公綿羊、一筐無酵餅、都帶來. 
2 Мој. 29:1, 2 Мој. 30:24
2 Nǐ jiàng Yàlún hé tā érzi yītóng daì lái , bìng jiàng shèng yì , gāo yóu , yǔ shú zuì jì de yī zhǐ gōngniú , liǎng zhǐ gōng miányáng , yī kuāng wú jiào bǐng dōu daì lái , 

2. Узми Арона и синове његове с њим и одело и уље помазања и теле за жртву ради греха и два овна и котарицу пресних хлебова.

人說


03 002
2 你曉諭以色列 人說、若有人在耶和華所吩咐不可行的甚麼事上、誤犯了一件. 
3 Мој. 5:15, 3 Мој. 5:17, 4 Мој. 15:22, 1 Сам. 14:27, Псал. 19:12
2 Nǐ xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , ruò yǒu rén zaì Yēhéhuá suǒ fēnfu bùkĕ xíng de shénme shì shàng wù fàn le yī jiàn , 

2. Кажи синовима Израиљевим, и реци: Ако ко згреши нехотице и учини штагод што је Господ забранио да се не чини,