stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

субота, 24. октобар 2020.

拉撒路

拉撒路 

2 這馬利亞 就是那用香膏抹主、又用頭髮擦他腳的.患病的拉撒路是他的兄弟。 
Мат. 26:7, Мар. 14:3, Лука 7:37

2 Zhè Mǎlìyà jiù shì nà yòng xiānggāo mǒ zhǔ , yòu yòng tóufa cā tā jiǎo de . huànbìng de Lāsalù shì tāde xiōngdi . 

2. (А Марија, које брат Лазар боловаше, беше она што помаза Господа миром и отре ноге Његове својом косом.)

四更

25 夜裡四更天、耶穌 在海面上走、往門徒那裡去。 

25 Yè lǐ sì gēng tiān , Yēsū zaì hǎi miàn shang zǒu , wǎng méntǔ nàli qù . 

25. А у четврту стражу ноћи отиде к њима Исус идући по мору.

недеља, 18. октобар 2020.

他轄

轄 

01 024
24 拿鶴的妾名叫流瑪、生了提八、迦含、他轄、和瑪迦。 

24 Náhè de qiè míng jiào Liúmǎ , shēng le Tíbā , JiāHán , Tāxiá , hé Mǎjiā . 

24. И иноча његова, по имену Ревма, роди и она Тавека и Гама и Тохоса и Моха.

一棵

一棵 
0021
01 033
33 亞伯拉罕 在 別是巴 栽上一棵垂絲柳樹、又在那裡求告耶和華永生 神的名。 

5 Мој. 33:27, Псал. 9:7, Псал. 29:10, Псал. 45:6, Псал. 90:2, Псал. 93:2, Иса. 9:6, Иса. 40:28, Иса. 63:16, Јер. 10:10, Плач 5:19, Мих. 5:2, Авак. 1:12, Рим. 16:26, 1 Тим. 1:17, Јевр. 13:8, Откр. 10:6, Откр. 15:7

33 Yàbólāhǎn zaì Bièshìbā zāi shàng yī kē chuísīliǔ shù , yòu zaì nàli qiúgào Yēhéhuá yǒngshēng shén de míng . 

 33. А Аврам посади луг на Вирсавеји, и онде призва име Господа Бога Вечног.

多日

多日

01 034

34 亞伯拉罕 在非利士人的地寄居了多日。 

34 Yàbólāhǎn zaì Fēilìshì rén de dì jìjū le duō rì . 

34. И Аврам живеше као дошљак у земљи филистејској много времена.

並他

並他 

01 020
20 於是法老吩咐人將亞伯蘭和他妻子、並他所有的都送走了。 

20 Yúshì fǎlǎo fēnfu rén jiàng Yàbólán hé tā qīzi , bìng tā suǒyǒude dōu sòng zǒu le . 

20. И Фараон заповеди људима за њ, те га испратише и жену његову и шта год имаше.

субота, 17. октобар 2020.

九百五十

九百五十 
01 029
29 挪亞共活了九百五十歲就死了。 
1 Мој. 3:19, Јов 30:23, Јов 34:15, Псал. 89:48

29 Nuóyà gōng huó le jiǔ bǎi wǔ shí suì jiù sǐ le . 
29. А свега поживе Ноје девет стотина педесет година; и умре.

五百歲

揭開

揭開 

 0963

41 001


我看見羔羊揭開七印中第一印的時候、就聽見四活物中的一個活物、聲音如雷、說、你來。 

 Wǒ kànjian gāoyáng jiēkāi qī yìn zhōng dì yī yìn de shíhou , jiù tīngjian sì huó wù zhōng de yī gè huó wù , shēngyīn rú léi , shuō , nǐ lái . 

 1. И изађе оданде, и дође на своју постојбину; и за Њим идоше ученици Његови.
Марко, глава 6 autora Синиша Стаматовић

четвртак, 15. октобар 2020.

拿轄

 
13 001
此後、亞捫人的王拿轄死了、他兒子接續他作王。 
1 Сам. 11:1, 2 Сам. 10:1

Cǐ hòu , Yàmén rén de wáng ná xiá sǐ le , tā érzi jiēxù tā zuò wáng . 

1. А после тога умре Нас, цар синова Амонових, и зацари се син његов на његово место.
1. Дневника, глава 19 autora Синиша Стаматовић

недеља, 11. октобар 2020.

Yoyo Chinese Interactive Video Pinyin Chart

Yoyo Chinese Interactive Video Pinyin Chart: Master the sounds of Mandarin Chinese using the Yoyo Chinese Interactive Pinyin Chart featuring video and audio demonstrations for each possible pinyin sound.

0977
40 012
12 耶穌 對他說、經上說、『不可主你的 。』 
5 Мој. 6:16

12 Yēsū duì tā shuō , jīng shang shuō , bùkĕ shìtan zhǔ nǐde shén . 

12. И одговарајући Исус рече му: Казано је: Не кушај Господа Бога свог.
Beige Elegant Collage Sale Instagram Post autora Синиша Стаматовић

среда, 7. октобар 2020.

大痲瘋

痲瘋 
12 001
亞蘭王的元帥乃縵、在他主人面前為尊為大、因耶和華曾藉他使亞蘭人得勝.他又是大能的勇士、只是長了大痲瘋。 
2 Мој. 11:3, 2 Цар. 4:8, Јест. 9:4, Лука 4:27

Yàlán wáng de yuán shuaì nǎi màn zaì tā zhǔrén miànqián wèi zūn wéi dà , yīn Yēhéhuá céng jiè tā shǐ Yàlán rén déshèng . tā yòu shì dà néng de yǒng shì , zhǐshì zhǎng le dàfēng


1. И беше Неман војвода цара сирског човек велик у господара свог и у части, јер преко њега сачува Господ Сирију; али тај велики јунак беше губав.

четвртак, 1. октобар 2020.

代和

 
02 016
16 又說耶和華已經起了誓、必世世代代和亞瑪力人爭戰。 

16 Yòu shuō , Yēhéhuá yǐjing qǐ le shì , bì shì shìdaì daì hé Yàmǎlì rén zhēng zhàn . 

16. И рече: Што се рука беше подигла на престо Господњи, Господ ће ратовати на Амалика од колена до колена.

讓他

 

02 027
27 此後、摩西 讓他的岳父去、他就往本地去了。 
4 Мој. 10:29

27 Cǐ hòu , Móxī ràng tāde yuèfù qù , tā jiù wǎng bĕn dì qù le . 

27. После отпусти Мојсије таста свог, који се врати у своју земљу.
Погледајте ову објаву у апликацији Instagram

levo

Објава коју дели Синиша Стаматовић (@sinisa632) дана

下到

 

25 於是摩西 下到百姓那裡告訴他們。 

25 Yúshì Móxī xià dào bǎixìng nàli gàosu tāmen . 

25. И сиђе Мојсије к народу, и каза им.
Погледајте ову објаву у апликацији Instagram

desno

Објава коју дели Синиша Стаматовић (@sinisa632) дана

你上

 
26 你上我的壇、不可用臺階、免得露出你的下體來。 
2 Мој. 28:43

26 Nǐ shàng wǒde tán , bùkĕ yòng táijiē , miǎndé lù chū nǐde xiàtǐ lái . 

26. Немој уз басамаке ићи к олтару мом, да се не би открила голотиња твоја код њега.
Погледајте ову објаву у апликацији Instagram

gore i dole

Објава коју дели Синиша Стаматовић (@sinisa632) дана

среда, 30. септембар 2020.

亞希

 

10 001
亞希多弗又對押沙龍說、求你准我挑選一萬二千人、今夜我就起身追趕大衛 . 

Yà xī duō Fú yòu duì Yēshālóng shuō , qiú nǐ zhún wǒ tiānxuǎn yī wàn èr qiā rén , jīnyè wǒ jiù qǐshēn zhuīgǎn Dàwèi , 

1. Још рече Ахитофел Авесалому: Да одаберем дванаест хиљада људи па да идем и терам Давида ноћас.

субота, 26. септембар 2020.

與我

 

01 003
3 雅各約瑟 說、全能的 神曾在迦南 地的路斯向我顯現、賜福與我。 
1 Мој. 28:13, 1 Мој. 28:19, 1 Мој. 35:6, 1 Мој. 35:9, 1 Мој. 35:11

3 Yǎgè duì Yūesè shuō , quánnéng de shén céng zaì Jiānán dì de Lùsī xiàng wǒ xiǎnxiàn , cì fú yǔ wǒ , 

3. И рече Јаков Јосифу: Бог Свемогући јави се мени у Лузу у земљи хананској, и благослови ме;

羊的

 

01 003
3 法老問約瑟 的弟兄說、你們以可事為業.他們對法老說、你僕人是牧羊的、連我們的祖宗、也是牧羊的。 
1 Мој. 46:33, Јона 1:8

3 Fǎlǎo wèn Yūesè de dìxiōng shuō , nǐmen yǐ kè shì wéi yè , tāmen duì fǎlǎo shuō , nǐ púrén shì mù yáng de , lián wǒmen de zǔzong yĕ shì mù yáng de . 

3. А Фараон рече браћи његовој: Какву радњу радите? А они рекоше Фараону: Пастири су слуге твоје, и ми и наши стари.

驚惶


驚惶 

01 003
3 約瑟 對他弟兄們說、我是約瑟 、我的父親還在麼.他弟兄不能回答、因為在他面前都驚惶。 
Дела 7:13

3 Yūesè duì tā dìxiōng men shuō , wǒ shì Yūesè . wǒde fùqin hái zaì ma , tā dìxiōng bùnéng huídá , yīnwei zaì tā miànqián dōu jīng huáng . 

3. И рече Јосиф браћи својој: Ја сам Јосиф; је ли ми отац још у животу? Али му браћа не могаху одговорити, јер се препадоше од њега.

驢走

 

01 003
3 天一亮就打發那些人帶著驢走了。 

3 Tiān yī liàng jiù dǎfa nàxiē rén daì zhe lü zǒu le . 

3. А ујутру кад свану, отпустише људе с магарцима њиховим.

諄諄

諄諄 

01 003
3 猶大 對他說、那人諄諄的誥誡我們、說、你們的兄弟若不與你們同來、你們就不得見我的面。 
1 Мој. 42:20, 1 Мој. 44:23, 1 Мој. 44:26, 2 Сам. 14:24

3 Yóudà duì tā shuō , nà rén zhūnzhūn dì gàojiè wǒmen shuō , nǐmen de xiōngdi ruò bù yǔ nǐmen tóng lái , nǐmen jiù bùdé jiàn wǒde miàn . 

3. А Јуда му проговори и рече: Тврдо нам се зарекао онај човек говорећи: Нећете видети лице моје, ако не буде с вама брат ваш.

糴糧

 糴糧

0042

01 003

3 於是約瑟 的十個哥哥都下埃及糴糧去了。 

3 Yúshì , Yūesè de shí gè gēge dōu xià Āijí dí liáng qù le . 

3. И десеторица браће Јосифове отидоше да купе жита у Мисиру.

隨後

隨後 

01 003
3 隨後又有七隻母牛從河裡上來、又醜陋、又乾瘦、與那七隻母牛一同站在河邊。 
1 Мој. 41:18

3 Suíhòu yòu yǒu qī zhǐ mǔ niú cóng hé lǐ shàng lái , yòu chǒu lòu yòu gàn shòu , yǔ nà qī zhǐ mǔ niú yītóng zhàn zaì hé biān . 

3. И гле, иза њих изађе из реке седам других крава, ружних и мршавих, и стадоше поред оних крава на обали.

被囚

被囚 

01 003
3 把他們下在護衛長府內的監裡、就是約瑟 被囚的地方。 
1 Мој. 39:20, 1 Мој. 41:10

3 Bǎ tāmen xià zaì hùwèi cháng fǔ neì de jiānlǐ , jiù shì Yūesè beì qiú de dìfang . 

3. И баци их у тамницу у кући заповедника стражарског, где Јосиф беше сужањ.

петак, 25. септембар 2020.

叫珥

珥 
py 01 003
3 他就懷孕生了兒子、猶大 給他起名叫珥。 

3 Tā jiù huáiyùn shēng le érzi , Yóudà gĕi tā qǐmíng jiào Ěr

3. И она затрудне и роди сина, коме надеде име Ир. 

Genesis 38:3 

And she conceived, and bare a son; and he called his name Er.

彩衣

 彩衣 

py 01 003
3 以色列 原來愛約瑟 過於愛他的眾子、因為約瑟 是他年老生的、他給約瑟 作了一件彩衣。 
1 Мој. 37:31, 1 Мој. 44:20, 2 Сам. 13:18

3 Yǐsèliè yuánlái aì Yūesè guòyú aì tāde zhòng zǐ , yīnwei Yūesè shì tā nián lǎo shēng de . tā gĕi Yūesè zuò le yī jiàn cǎi yǐ . 

3. А Израиљ љубљаше Јосифа највећма измећу свих синова својих, јер му се родио под старост; и начини му шарену хаљину.

那位

  

py 01 003
3 我們要起來、上 伯特利 去.在那裡我要築一座壇給 神、就是在我遭難的日子、應允我的禱告、在我行的路上保佑我的那位。 
1 Мој. 28:20, 1 Мој. 31:3, 1 Мој. 31:42, 1 Мој. 32:7, 1 Мој. 32:24, Псал. 107:6

3 Wǒmen yào qǐlai , shàng Bótèlì qù , zaì nàli wǒ yào zhù yī zuò tán gĕi shén , jiù shì zaì wǒ zāo nán de rìzi yīngyún wǒde dǎogào , zaì wǒ xíng de lù shàng bǎoyòu wǒde nà wèi . 

3. Па да се дигнемо и идемо горе у Ветиљ, да начиним онде жртвеник Богу, који ме чуо у дан невоље моје и био са мном на путу којим сам ишао.

過去

  

01 003
3 他自己在他們前頭過去、一連七次俯伏在地、纔就近他哥哥。 
1 Мој. 18:2, 1 Мој. 27:41, 1 Мој. 42:6, 1 Мој. 43:26

3 Tā zìjǐ zaì tāmen qiántou guò qù , yī lián qī cì fǔfú zaì dì cái jiù jìn tā gēge . 

3. А сам прође напред, и поклони се до земље седам пута докле дође до брата свог.

четвртак, 24. септембар 2020.

你同

 
01 003
3 耶和華雅各 說、你要回你祖你父之地、到你親族那裡去、我必與你同。 
1 Мој. 28:15, 1 Мој. 32:9

3 Yēhéhuá duì Yǎgè shuō , nǐ yào huí nǐ zǔ , nǐ fù zhī dì , dào nǐ qīnzú nàli qù , wǒ bì yǔ nǐ tóng zaì

3. И Господ рече Јакову: Врати се у земљу отаца својих и у род свој, и ја ћу бити с тобом.

的使

使 
01 003
3 拉結說、有的使女辟拉在這裡、你可以與他同房、使他生子在我膝下、我便因他也得孩子。〔得孩子原文作被建立〕 
1 Мој. 16:2, 1 Мој. 50:23, Јов 3:12

3 Lājié shuō , yǒu wǒde shǐnǚ Bìlā zaì zhèlǐ , nǐ kĕyǐ yǔ tā tóngfáng , shǐ tā shēng zǐ zaì wǒ xī xià , wǒ biàn yīn tā yĕ de háizi ( yuánwén zuò beì jiànlì ) . 

3. А она рече: Ето робиње моје Вале, лези с њом, нека роди на мојим коленима, па ћу и ја имати деце од ње.

原處

 原處 

01 003
3 常有羊群在那裡聚集.牧人石頭轉離井口飲羊、隨後又把石頭放在井口的原處。 

3 Cháng yǒu yáng qún zaì nàli jùjí , mùrén bǎ shítou zhuàn lí jǐng kǒu yìn yáng , suíhòu yòu bǎ shítou fàng zaì jǐng kǒu de yuán chù

3. Онде се скупљаху сва стада, те пастири одваљиваху камен с врата студенцу и појаху стада, и после опет приваљиваху камен на врата студенцу на његово место.

多族

  

01 003
3 願全能的 神賜福給你、使你生養眾多、成為多族、 
1 Мој. 17:1, 1 Мој. 17:6, 1 Мој. 27:33

3 Yuàn quánnéng de shén cì fú gĕi nǐ , shǐ nǐ shēng yǎng zhòngduō , chéngwéi duō

3. А Бог Свемогући да те благослови, и да ти да велику породицу и умножи те, да од тебе постане мноштво народа,

打獵

 獵 

01 003
3 現在拿你的器械、就是箭囊、和弓、往田野去為我打獵. 
1 Мој. 25:18, 1 Мој. 25:27

3 Xiànzaì ná nǐde qìxiè , jiù shì jiàn nāng hé gōng , wàng tiānyĕ qù wèi wǒ dǎ liè

3. Узми оружје своје, тул и лук, и изађи у планину, те ми улови лов;

你寄

 寄 

01 003
3 你寄在這地、我必與你同在、賜福給你、因為我要將這些地都賜給你和你的後裔、我必堅定我向你父亞伯拉罕 所起的誓。 
1 Мој. 12:2, 1 Мој. 13:15, 1 Мој. 20:1, 1 Мој. 28:15, Псал. 39:12, Псал. 105:9, Јевр. 11:9

3 Nǐ jìjū zaì zhè dì , wǒ bì yǔ nǐ tóng zaì , cì fú gĕi nǐ , yīnwei wǒ yào jiāng zhèxie dì dōu cìgĕi nǐ hé nǐde hòuyì . wǒ bìjiāndéng wǒ xiàng nǐ fù Yàbólāhǎn suǒ qǐ de shì . 

3. Седи у тој земљи, и ја ћу бити с тобом, и благословићу те; јер ћу теби и семену твом дати све ове земље, и потврдићу заклетву, којом сам се заклео Авраму оцу твом.

利烏米族

利烏米族 

01 003
3 約珊生了示巴、和底但。底但的子孫、是亞書利族、利都是族、和利烏米族。 

3 Yuēshān shēng le Shìbā hé Dǐdàn . Dǐdàn de zǐsūn shì Yàshūlìzú , Lìdōushìzú , hé

3. А Јоксан роди Савана и Дедана. А Деданови синови бише Асурим и Латусим и Лаомим.

среда, 23. септембар 2020.

為妻

 

01 067
67 以撒 便領利百加進了他母親撒拉 的帳棚、娶了他為妻.並且愛他。以撒 自從他母親不在了、這纔得了安慰。 
1 Мој. 18:9, 1 Сол. 4:13

67 Yǐsā biàn lǐng Lìbǎijiā jìn le tā mǔqin Sǎlā de zhàngpéng , qǔ le tā wéi qì , bìngqiĕ aì tā . Yǐsā zì cōng tā mǔqin bú zaì le , zhè cái de le ānwèi . 

67. И одведе је Исак у шатор Саре матере своје; и узе Ревеку, и она му поста жена, и омиле му. И Исак се утеши за матером својом.

指著

  

01 003
3 我要叫你指著耶和華天地的主起誓、不要為我兒子娶這迦南 地中的女子為妻。 
2 Мој. 34:16, 5 Мој. 7:13, 2 Кор. 6:14

3 Wǒ yào jiào nǐ zhǐ zhe Yēhéhuá tiāndì de zhǔ qǐshì , búyào wéi wǒ érzi qǔ zhè Jiānán dì zhōng de nǚzi wéi qì . 

3. Да те закунем Господом Богом небеским и Богом земаљским да нећеш довести жене сину мом између кћери ових Хананеја, међу којима живим;

對赫

  

01 003
3 後來亞伯拉罕 從死人面前起來對赫人說、 

3 Hòulái Yàbólāhǎn cóng sǐ rén miànqián qǐlai , duì Hè rén shuō

 3. А кад уста Аврам од мртваца свог, рече синовима Хетовим говорећи:

уторак, 22. септембар 2020.

灰泥

  

01 003
3 他們彼此商量說、來罷、我們要作磚、把磚燒透了。他們就拿磚當石頭、又拿石漆當灰泥。 

3 Tāmen bǐcǐ shāngliang shuō , lái ba , wǒmen yào zuò zhuān , bǎ zhuān shāo tòu le . tāmen jiù ná zhuān dāng shítou , yòu ná shí qī dāng huī

3. Па рекоше међу собом: Хајде да правимо плоче и да их у ватри печемо. И беху им опеке место камена и смола земљана место креча.

叫以

  

01 003
1 Мој. 17:19

3 Yàbólāhǎn gĕi Sǎlā suǒ shēng de érzi qǐmíng jiào Yǐsā . 

 3. И Аврам надеде име сину који му се роди, ког му роди Сара, Исак.