четвртак, 05. март 2020.

給他

 

05 002
2 你弟兄離你、或是你不認識他、就要牽到你家去、留在你那裡、等你弟兄來尋找就還給他。 

2 Nǐ dìxiōng ruò lí nǐ yuǎn , huò shì nǐ bú rènshi tā , jiù yào qiā dào nǐ jia qù , liú zaì nǐ nàli , dĕng nǐ dìxiōng lái xúnzhǎo jiù hái gĕi tā . 

2. Ако ли ти брат твој није близу или га не знаш, одведи их својој кући нека буду код тебе докле их не потражи брат твој, и тада му их врати.

уторак, 03. март 2020.

感動他

感動 

25 在瑪哈尼、就是瑣拉和以實陶中間、耶和華的靈纔感動他。 
Ис.Н. 15:33, Суд. 3:10, Суд. 6:34, 1 Сам. 11:6, Мат. 4:1, Јован 3:34
25 Zaì mǎ hā ní dàn , jiù shì Suǒlà hé Yǐshí taó zhōngjiān , Yēhéhuá de líng cái gǎndòng tā .

 25. И дух Господњи поче ходити с њим по логору Дановом, између Сараје и Естаола.

與他

 
24 後來婦人生了一個兒子、給他起名叫參孫.孩子長大、耶和華賜福與他
1 Сам. 3:19, Лука 1:80, Лука 2:52
24 Hòulái fùrén shēng le yī gè érzi , gĕi tā qǐmíng jiào Cānsūn . háizi zhǎngdà , Yēhéhuá cì fú yǔ tā . 

24. И тако та жена роди сина, и наде му име Самсон; и дете одрасте, и Господ га благослови.

若要23 他的妻卻對他說耶和華若要殺我們、必不從我們手裡收納燔祭和素祭、並不將這一切事指示我們、今日也不將這些話告訴我們
Псал. 25:14, Приче 3:22
23 Tāde qī què duì tā shuō , Yēhéhuá ruò yào shā wǒmen , bì bù cóng wǒmen shǒu lǐ shōu nà Fánjì hé sù jì , bìng bú jiāng zhè yīqiè shì zhǐshì wǒmen , jīnrì yĕ bú jiāng zhèxie huà gàosu wǒmen . 

23. А жена му рече: Кад би хтео Бог да нас убије, не би примио из наших руку жртву паљеницу ни дар, нити би нам показао све ово, нити би нам сад објавио такве ствари.

妻說

 
22 瑪挪亞對他的妻說我們必要死、因為看見了 神。 
1 Мој. 32:30, 2 Мој. 33:20, 5 Мој. 4:3, Суд. 6:22, Иса. 6:5
22 Mǎ Nuóyà duì tāde qī shuō , wǒmen bìyào sǐ , yīnwei kànjian le shén . 

22. И рече Маноје жени својој: Зацело ћемо умрети, јер видесмо Бога.

的使者

使者 
21 耶和華的使者不再向瑪挪亞和他的妻顯現.瑪挪亞纔知道他是耶和華的使者。 
Суд. 6:22
21 Yēhéhuá de shǐzhĕ bú zaì xiàng mǎ Nuóyà hé tāde qī xiǎnxiàn , mǎ Nuóyà cái zhīdào tā shì Yēhéhuá de shǐzhĕ . 

21. А анђео се Господњи не јави више Маноју ни жени његовој. Тада Маноје разуме да је анђео Господњи.