stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

петак, 20. децембар 2019.

收生婆

收生婆
cmn 02 017
17 收生婆敬畏埃及吩咐行、存留男孩性命。 
2 Мој. 3:8, 1 Сам. 22:17, Приче 16:6, Дан. 3:16, Дан. 3:18, Дан. 6:13, Дела 5:29, Јевр. 11:23
17 Dànshì shōushēngpó jìngwèi shén , bù zhào Āijí wáng de fēnfu xíng , jìng cún liú nánhái de xìngméng . 

17. Али се бабице бојаху Бога, и не чињаху како им рече цар мисирски, него остављаху децу у животу.

女孩


cmn 02 016
16 你們希伯來婦人收生、看他們臨盆的時候、若是男孩、就把他殺了、若是女孩、就留他存活。 
Јевр. 11:23
16 men wèi bólái rén shōushēng , kàn tāmen línpén de shíhou , ruò shì nánhái , jiù bǎ tā shā le , ruò shì nǚhái , jiù liú tā cún huó . 

16. И рече: Кад бабичите Јеврејке, и у порођају видите да је мушко, убијте га, а кад буде женско, нек остане живо.

普阿


cmn 02 015
15 有希伯來的兩個收生婆、一名施弗拉、一名普阿.埃及王對他們說、 

15 Yǒu Xībólái de liǎng gè shōushēngpó , yī míng Shīfúlā , yī míng Pǔā , Āijí wáng duì tāmen shuō , 

15. И још заповеди цар мисирски бабицама јеврејским, од којих једној беше име Сефора, а другој Фува,

覺得

14 使他們因作苦工覺得命苦、無論是和泥、是做磚、是作田間各樣的工、在一切的工上都嚴嚴的待他們。 
2 Мој. 2:23, 2 Мој. 22:21, 3 Мој. 25:14, 3 Мој. 25:17, 4 Мој. 20:15, Јов 20:19, Псал. 10:17, Псал. 81:6, Приче 14:31
14 Shǐ tāmen yīn zuò kǔ gōng juéde méng kǔ , wúlùn shì hé ní , shì zuò zhuān , shì zuò tiánjiān gèyàng de gōng , zaì yīqiè de gōng shàng dōu yán yán dì daì tāmen . 

14. И загорчаваху им живот тешким пословима, блатом и опекама и сваким радом у пољу, и сваким другим послом, на који их жестоко нагоњаху.

蘭塞

蘭塞
cmn 02 011
11 於是埃及人派督工的轄制他們、加重擔苦害他們.他們為法老建造兩座積貨城、就是比東、和蘭塞。 
1 Мој. 15:13, 1 Мој. 47:11, 2 Мој. 2:11, 2 Мој. 3:7, 2 Мој. 5:4, Псал. 81:6, Приче 27:3
11 Yúshì Āijí rén paì dū gōng de xiá zhì tāmen , jiā zhòngdàn kǔhaì tāmen . tāmen wèi fǎlǎo jiànzào liǎng zuò jī huò chéng , jiù shì Bǐdōng hé Lánsè . 

11. И поставише над њима настојнике да их муче тешким пословима; и грађаше народ Израиљев Фараону градове Питом и Рамесу.

眾多

眾多
cmn 02 007
7以色列 人生養眾多並且繁茂、極其強盛、滿了那地。 
1 Мој. 46:3, 1 Мој. 47:27, 2 Мој. 5:5, 5 Мој. 26:5, Псал. 105:24, Дела 7:17
7 Yǐsèliè rén shēng yǎng zhòngduō , bìngqiĕ fánmào , jíqí qiángshèng , mǎn le nà dì . 

7. И синови Израиљеви народише се и умножише се, и напредоваше и осилише веома, да их се земља напуни.

понедељак, 16. децембар 2019.


15 007
7 不要攔阻 神殿的工作、任憑猶大 人的長、和猶大 人的長老在原處建造 神的這殿。 

7 Búyào lánzǔ shén diàn de gōngzuò , rènpíng Yóudà rén de shĕng zhǎng , hé Yóudà rén de zhǎnglǎo , zaì yuán chù jiànzào shén de zhè diàn . 

7. Оставите нека се гради тај дом Божји, управитељ јудејски и старешине њихове нека зидају тај дом Божји на месту његовом.

亞馬他

亞馬他
15 002
2 在瑪代省、亞馬他城的宮內、尋得一卷、其中記著說、 

2 Zaì Mǐdǐyà shĕng yà mǎ tā chéng de gōng neì xún dé yī juàn , qízhōng jì zhe shuō , 

2. И нађоше у Ахмети у двору царском у земљи мидској књигу у којој беше записан овај спомен.

субота, 14. децембар 2019.

各歸

0405
15 001
1 巴比倫尼布甲尼撒、從前擄到巴比倫 之猶大 省的人、現在他們的子孫從被擄到之地、回耶路撒冷 和猶大 、各歸本城。 
2 Цар. 24:14, 2 Дн. 36:20, Језд. 5:8, Језд. 6:2, Језд. 8:35, Нем. 7:6, Јест. 1:1, Јест. 8:9, Јер. 33:26, Зах. 6:10
1 Bābǐlún wáng Níbùjiǎnísǎ , cóng qián lǔ dào Bābǐlún zhī Yóudà shĕng de rén , xiànzaì tāmende zǐsūn , cóng beìlǔ dào zhī dì , huí Yēlùsǎlĕng hé Yóudà , gè guī bĕn chéng . 

1. А ово су људи оне земље што пођоше из ропства од оних који бише пресељени, које пресели Навуходоносор цар вавилонски у Вавилон, и вратише се у Јерусалим и у Јудеју, сваки у свој град:

петак, 13. децембар 2019.


16 001
1 名的、是哈迦利亞的兒子省長尼希米、和西底家、 
Нем. 1:1, Нем. 8:9
1 Qiā míng de shì , Hājiālìyà de érzi shĕng zhǎng Níxīmǐ , hé Xīdǐjiā . 

1. А који запечатише беху ови: Немија Тирсата, син Ахалијин, и Седекија,

呼號


16 001
1 百姓和他們的妻大大呼號、埋怨他們的弟兄猶大 人。 
3 Мој. 25:35, 5 Мој. 15:7, Иса. 5:7, Јаков 5:4
1 Bǎixìng hé tāmende qī dàdà hū haó , mányuàn tāmende dìxiōng Yóudà rén . 

1. И стаде велика вика људи и жена на браћу њихову Јудејце.

當日


16 001
1 人念摩西 的律法書給百姓聽.遇見書上寫著說、亞捫人和摩押人永不可神的會. 
5 Мој. 23:3, Амос 2:1
1 Dāng rì , rén niàn Móxī de lǜfǎ shū gĕi bǎixìng tīng , yùjiàn shū shang xiĕ zhe shuō , Yàmén rén hé Móyē rén yǒng bùkĕ rù shén de huì . 

1. У то време чита се књига Мојсијева народу, и у њој се нађе написано да не улази Амонац ни Моавац у сабор Божји до века;

уторак, 10. децембар 2019.

除非

03 002
2 除非為他骨肉之親的父母、兒女、弟兄、 

2 Chúfēi wéi tā gǔròu zhī qīn de fùmǔ , érnǚ , dìxiōng , 

2. Осим за родом својим по крви, за матером својом или за оцем својим или за сином својим или за кћерју својом или за братом својим,

摩洛

03 002
2 你還要曉諭以色列 人說、凡以色列 人、或是在以色列 中寄居的外人、把自己的兒女獻給摩洛的、總要治死他.本地人要用石頭把他打死。 
2 Цар. 17:17, 2 Цар. 23:10, 2 Дн. 33:6
2 Nǐ hái yào xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , fán Yǐsèliè rén , huò shì zaì Yǐsèliè zhōng jìjū de waìrén , bǎ zìjǐ de érnǚ xiàn gĕi mó luò de , zǒng yào zhìsǐ tā , bĕn dì rén yào yòng shítou bǎ tā dá sǐ . 

2. Још реци синовима Израиљевим: Ко год између синова Израиљевих или између дошљака који се баве у Израиљу, да од семена свог Молоху, нека се погуби, народ у земљи нека га заспе камењем.

你曉諭

03 002
2 你曉諭以色列 全會眾說、你們要聖潔、因為我耶和華你們的 神是聖潔的。 
2 Мој. 19:6, 3 Мој. 11:44, 3 Мој. 20:7, 3 Мој. 20:26, Ефес. 1:4, 1 Сол. 4:7, 1 Пет. 1:16
2 Nǐ xiǎoyù Yǐsèliè quánhuì zhòng shuō , nǐmen yào shèngjié , yīnwei wǒ Yēhéhuá nǐmen de shén shì shèngjié de . 

2. Кажи свему збору синова Израиљевих, и реци им: Будите свети, јер сам ја свет, Господ Бог ваш.

存活


cún huó
01 012
12 埃及 人看見你必說、這是他的妻子、他們就要殺我、卻叫你存活。 
1 Мој. 20:11
12 Āijí rén kànjian nǐ bì shuō , zhè shì tāde qīzi , tāmen jiù yào shā wǒ , què jiào nǐ cún huó . 

12. Зато кад те виде Мисирци рећи ће: Ово му је жена. Па ће ме убити, а тебе ће оставити у животу.

qr codeпонедељак, 9. децембар 2019.

你們的

你們
03 002
2 你曉諭以色列 人說、我是耶和華你們的 神。 

2 Nǐ xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , wǒ shì Yēhéhuá nǐmen de shén . 

2. Кажи синовима Израиљевим, и реци им: Ја сам Господ Бог ваш.

地就


0115
03 002
2 你曉諭以色列 人說、你們到了我所賜你們那地的時候、地就要向耶和華守安息。 
3 Мој. 26:34, 2 Дн. 36:21
2 Nǐ xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , nǐmen dào le wǒ suǒ cì nǐmen nà dì de shíhou , dì jiù yào xiàng Yēhéhuá shǒu ānxī . 

2. Кажи синовима Израиљевим, и реци им: Кад дођете у земљу коју вам ја дајем, нека празнује земља суботу Господњу.

長大


03 002
2 長大痲瘋得潔淨的日子、其例乃是這樣、要帶他去祭司. 
Јер. 15:19, Језек. 44:23, Лука 5:12, Лука 5:14, Лука 17:14
2 Zhǎngdà má fēng de jiéjìng de rìzi , qí lì nǎi shì zhèyàng , yào daì tā qù jiàn jìsī . 

2. Ово је закон за губавца када се чисти: нека се доведе к свештенику,


的水


19 004
4 天上的天、和天上的水、你們都要讚美他。 
1 Цар. 8:27
4 Tiān shang de tiān , hé tiān shang de shuǐ , nǐmen dōu yào zànmĕi tā . 

4. Хвалите Га, небеса над небесима и водо над небесима!

недеља, 8. децембар 2019.

03 002
2 你們曉諭以色列 人說、人若身患症、他因這漏症就不潔淨了。 
3 Мој. 22:4, 4 Мој. 5:2, 2 Сам. 3:29, Мат. 9:20, Мар. 5:25, Лука 8:43
2 Nǐmen xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , rén ruò shēn huàn lòu zhēng , tā yīn zhè lòu zhèng jiù bù jiéjìng le . 

2. Кажите синовима Израиљевим и реците им: Коме човеку тече семе од тела његовог, нечист је.

男孩

男孩
03 002
2 你曉諭以色列 人說、若有婦人懷孕生男孩、他就不潔淨七天、像在月經污穢的日子不潔淨一樣。 
3 Мој. 15:19, Лука 2:22
2 Nǐ xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , ruò yǒu fùrén huáiyùn shēng nánhái , tā jiù bù jiéjìng qī tiān , xiàng zaì yuè jìng wūhuì de rìzi bù jiéjìng yíyàng . 

2. Кажи синовима Израиљевим, и реци: Кад жена затрудни и роди мушко, нечиста да је седам дана; као у дане кад се одваја ради немоћи своје, биће нечиста.

其血

3 Moj. 7 autora Синиша Стаматовић
qr code
03 002
2 人在那裡宰燔祭牲、也要在那裡宰贖愆祭牲.其血、祭司要灑在壇的周圍. 
3 Мој. 4:24, 3 Мој. 4:29, 3 Мој. 4:33
2 Rén zaì nàli zǎi Fánjì shēng , yĕ yào zaì nàli zǎi shú qiā jì shēng , qí xuè , jìsī yào sǎ zaì tán de zhōuwéi . 

2. На коме се месту коље жртва паљеница, на оном нека се коље и жртва за преступ; и крвљу њеном нека се покропи олтар одозго унаоколо.

燒滅

燒滅
0100
03 002
2 就有火從耶和華面前出來、把他們燒滅、他們就死在耶和華面前。 
3 Мој. 16:1, 4 Мој. 16:35, 2 Сам. 6:7, Псал. 78:63
2 Jiù yǒu huǒ cóng Yēhéhuá miànqián chūlai , bǎ tāmen shāo miè , tāmen jiù sǐ zaì Yēhéhuá miànqián . 

2. Тада дође огањ од Господа и удари их, те погибоше пред Господом.

субота, 7. децембар 2019.

4 Moj. 8 autora Синиша Стаматовић

04 002
2 你告訴 亞倫 說、點燈的時候、七燈都要向燈臺前面發光。 
2 Мој. 40:25, 3 Мој. 24:1, Псал. 119:105, Псал. 119:130, Иса. 8:20, Мат. 5:14, Јован 1:9
2 Nǐ gàosu Yàlún shuō , diǎn dēng de shíhou , qī zhǎn dēng dōu yào xiàng dēngtái qiánmian fāguāng . 

2. Кажи Арону и реци му: Кад запалиш жишке, седам жижака нека светли напред, на свећњаку.

特別

4 Moj. 6 autora Синиша Стаматовић
特別
0123
04 002
2 你曉諭以色列 人說、無論男女許了特別的願、就是拿細耳人的願〔拿細耳就是歸主的意思下同〕、要離俗耶和華. 

2 Nǐ xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , wúlùn nánnǚ xǔ le tèbié de yuàn , jiù shì ná xì ĕr rén de yuàn ( ná xì ĕr jiù shì guī zhǔ de yìsi xià tóng ) , yào lí sú guī Yēhéhuá . 

2. Реци синовима Израиљевим, и кажи им: Кад човек или жена учини завет назирејски, да буде назиреј Господу,

петак, 6. децембар 2019.

特許

3 Moj. 27 autora Синиша Стаматовић
qr code
03 002
2 你曉諭以色列 人說、人還特許的願、被許的人要按你所估的價值歸給耶和華。 
1 Мој. 28:20, 4 Мој. 6:2, 4 Мој. 18:16, 5 Мој. 23:21, 1 Сам. 1:11, 1 Сам. 1:28, Јов 22:27, Псал. 50:14, Проп. 5:4, Јона 1:16
2 Nǐ xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , rén hái tè xǔ de yuàn , beì xǔ de rén yào àn nǐ suǒ gū de jiàzhí guī gĕi Yēhéhuá . 

2. Кажи синовима Израиљевим, и реци им: Кад ко заветује душу своју Господу, ти га уцени:

qr code
dǎo
03 002
2 要吩咐以色列 人、把那為點燈成的清橄欖油、拿來給你、使燈常常點著。 

2 Мој. 27:20, 2 Мој. 39:37, 4 Мој. 8:2
2 Yào fēnfu Yǐsèliè rén , bǎ nà wéi diǎn dēng dǎo chéng de qīng gǎnlǎn yóu ná lái gĕi nǐ , shǐ dēng chángcháng diǎn zhe . 

2. Заповеди синовима Израиљевим нека ти донесу уље маслиново чисто, цеђено, за видело, да жишци горе вазда.

和他

3 Moj. 22 autora Синиша Стаматовић
03 002
2 你吩咐 亞倫 和他子孫說、要遠離以色列 人所分別為聖歸給我的聖物、免得褻瀆我的聖名.我是耶和華。 
2 Мој. 13:12, 4 Мој. 6:3, 4 Мој. 18:11, 4 Мој. 18:32, 5 Мој. 15:19, Језд. 2:63
2 Nǐ fēnfu Yàlún hé tā zǐsūn shuō , yào yuǎn lí Yǐsèliè rén suǒ fēnbié wéi shèng , guī gĕi wǒde shèngwù , miǎndé xièdú wǒde shèng míng . wǒ shì Yēhéhuá . 

2. Кажи Арону и синовима његовим да се чувају од светих ствари синова Израиљевих, да не би оскврнили свето име моје у оном што ми они посвећују; ја сам Господ.

和他兒子

和他兒子
03 002
2 你曉諭 亞倫 和他兒子並以色列 眾人、說、耶和華所吩咐的、乃是這樣. 

2 Nǐ xiǎoyù Yàlún hé tā érzi bìng Yǐsèliè zhòngrén shuō , Yēhéhuá suǒ fēnfu de nǎi shì zhèyàng , 

2. Кажи Арону и синовима његовим и свим синовима Израиљевим, и реци им: Ово је заповедио Господ говорећи:

daì
01 015
15 皮袋的水用盡了、夏甲就把孩子撇在小樹底下、 
4 Мој. 20:5, Псал. 63:1
15 Pídaì de shuǐ yòng jìn le , Xiàjiǎ jiù bǎ háizi piĕ zaì xiǎo shù dǐ xià , 

15. А кад неста воде у мешини, она баци дете под једно дрво,

皮袋


14 亞伯拉罕 清早起來、拿餅和一皮袋水、給了夏甲、搭在他的肩上、又把孩子交給他、打發他走.夏甲就走了、在 別是巴 的曠野走迷了路。 
Јован 8:35
14 Yàbólāhǎn qīngzǎo qǐlai , ná bǐng hé yī pídaì shuǐ , gĕi le Xiàjiǎ , dā zaì tāde jiān shàng , yòu bǎ háizi jiāo gĕi tā dǎfa tā zǒu . Xiàjiǎ jiù zǒu le , zaì Bièshìbā de kuàngyĕ zǒu mí le lù . 

14. И Аврам устав ујутру рано, узе хлеба и мешину воде, и даде Агари метнувши јој на леђа, и дете, и отпусти је. А она отишавши луташе по пустињи вирсавској.

четвртак, 5. децембар 2019.

01 008
8 亞比米勒清早起來、召了眾臣僕來、將這些事都說給他們聽、他們都甚懼怕。 

8 Yàbǐmǐlè qīngzǎo qǐlai , shào le zhòng chénpú lái , jiāng zhèxie shì dōu shuō gĕi tāmen tīng , tāmen dōu shén jùpà . 

8. И ујутру рано уста Авимелех, и сазва све слуге своје, и каза им све ово да чују. И уплашише се људи веома.

уторак, 3. децембар 2019.

不潔03 002
2 是有人摸了不潔的物、無論不潔的死獸、是不潔的死畜、是不潔的死蟲、他卻不知道、因此不潔、就有了。 
3 Мој. 11:24, 4 Мој. 19:13, 1 Сам. 20:26
2 Huò shì yǒu rén mó le bú jié de wù , wúlùn shì bú jié de sǐ shòu , shì bú jié de sǐ xù , shì bú jié de sǐ chóng , tā què bù zhīdào , yīncǐ chéng le bú jié , jiù yǒu le zuì . 

2. Или кад се ко дотакне нечисте ствари, стрва од нечисте зверке или стрва од нечистог живинчета или стрва од нечисте животиње која гамиже, ако и у незнању учини, ипак ће се оскврнити, и биће крив.

帶來

qr code

03 015
15 所舉的腿、所搖的胸、他們要與火祭的脂油一同帶來、當搖祭、在耶和華面前搖一搖、這要歸你和你兒子、當作永得的分.都是照耶和華所吩咐的。 

15 Suǒ jǔ de tuǐ , suǒ yáo de xiōng , tāmen yào yǔ huǒ jì de zhīyóu yītóng daì lái dāng yáo jì , zaì Yēhéhuá miànqián yáo yī yáo , zhè yào guī nǐ hé nǐ érzi , dàng zuō yǒng dé de fēn , dōu shì zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu de . 

15. Плеће од жртве подизане и груди од жртве обртане доносиће се са салом што се сажиже, да се обрне тамо и амо пред Господом, и биће твоје и синова твојих с тобом законом вечним, као што је заповедио Господ.
qr code

你將


03 002
3. Мојсијева, глава 8
2 你將 亞倫 和他兒子一同帶來、並將聖衣、膏油、與贖罪祭的一隻公牛、兩隻公綿羊、一筐無酵餅、都帶來. 
2 Мој. 29:1, 2 Мој. 30:24
2 Nǐ jiàng Yàlún hé tā érzi yītóng daì lái , bìng jiàng shèng yì , gāo yóu , yǔ shú zuì jì de yī zhǐ gōngniú , liǎng zhǐ gōng miányáng , yī kuāng wú jiào bǐng dōu daì lái , 

2. Узми Арона и синове његове с њим и одело и уље помазања и теле за жртву ради греха и два овна и котарицу пресних хлебова.

人說


03 002
2 你曉諭以色列 人說、若有人在耶和華所吩咐不可行的甚麼事上、誤犯了一件. 
3 Мој. 5:15, 3 Мој. 5:17, 4 Мој. 15:22, 1 Сам. 14:27, Псал. 19:12
2 Nǐ xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , ruò yǒu rén zaì Yēhéhuá suǒ fēnfu bùkĕ xíng de shénme shì shàng wù fàn le yī jiàn , 

2. Кажи синовима Израиљевим, и реци: Ако ко згреши нехотице и учини штагод што је Господ забранио да се не чини,

четвртак, 28. новембар 2019.

周圍


zhōuwéi
0093
03 002
2 他要按手在供物的頭上、宰於會幕門口. 亞倫 子孫作祭司的、要把血灑在壇的周圍。 
2 Мој. 29:10, 4 Мој. 8:12, Иса. 53:4, 2 Кор. 5:21, Јевр. 9:28, 1 Пет. 2:24, 1 Пет. 3:18
2 Tā yào àn shǒu zaì gōngwù de tóu shàng , zǎi yú huì mù ménkǒu . Yàlún zǐsūn zuò jìsī de , yào bǎ xuè sǎ zaì tán de zhōuwéi . 

2. И нека метне руку своју на главу жртви својој, и нека је свештеник закоље на вратима шатора од састанка, и крвљу њеном нека синови Аронови, свештеници покропе олтар одозго унаоколо.
Погледајте ову објаву у апликацији Instagram

a-desno

Објава коју дели Синиша Стаматовић (@sinisa632) дана

馨香

馨香
03 002
2 帶到 亞倫 子孫作祭司的那裡、祭司就要從細麵中取出一把來、並取些油、和所有的乳香、然後要把所取的這些作為紀念、燒在壇上、是獻與耶和華馨香的火。 
3 Мој. 5:12, 3 Мој. 6:15, 3 Мој. 24:7, Иса. 66:3, Дела 10:4
2 Daì dào Yàlún zǐsūn zuò jìsī de nàli , jìsī jiù yào cóng xì miàn zhōng qǔ chū yī bǎ lái , bìng qǔ xiē yóu hé suǒyǒude rǔxiāng , ránhòu yào bǎ suǒ qǔ de zhèxie zuòwéi jìniàn , shāo zaì tán shàng , shì xiàn yǔ Yēhéhuá wéi xīnxiāng de huǒ jì . 

2. И нека је донесе синовима Ароновим свештеницима, и нека свештеник узме тог брашна пуну шаку и уља и сав кад, и нека то запали свештеник на олтару за спомен њен; то је жртва огњена на угодни мирис Господу.

среда, 27. новембар 2019.


zhāi
0082
02 002
2 亞倫 對他們說、你們去下你們妻子兒女耳上的金環、拿來給我。 
Суд. 8:24
2 Yàlún duì tāmen shuō , nǐmen qù zhāi xià nǐmen qīzi , érnǚ ĕr shàng de jīn huán , ná lái gĕi wǒ . 

2. А Арон им рече: Поскидајте златне обоце што су у ушима жена ваших, синова ваших и кћери ваших, и донесите ми.

四方

sìfāng
02 002
2 這壇要四方的、長一肘、寬一肘、高二肘.壇的四角、要與壇接連一塊。 
Откр. 9:13
2 Zhè tán yào sìfāng de , cháng yī zhǒu , kuān yī zhǒu , gāo èr zhǒu , tán de sì jiǎo yào yǔ tán jiē lián yī kuaì . 

2. Дужина нека му буде лакат, и ширина лакат, четвороугласт да буде, и два лакта висок; из њега нека му излазе рогови.

薄餅

薄餅
baóbǐng
02 002
2 無酵餅、和調油的無酵餅、與抹油的無酵薄餅.這都要用細麥麵作成。 
3 Мој. 6:20
2 Wú jiào bǐng hé tiaó yóu de wú jiào bǐng , yǔ mā yóu de wú jiào baóbǐng , zhè dōu yào yòng xì maì miàn zuò chéng . 

2. И хлебове пресне и колаче пресне замешене с уљем, и погаче пресне намазане уљем, од брашна пшеничног умеси их.

уторак, 26. новембар 2019.

聖日


shèng rì
02 002
2 六日要作工、第七日乃為聖日、當向耶和華守為安息聖日、凡這日之內作工的、必把他治死。 
2 Мој. 31:14, 3 Мој. 23:3, 4 Мој. 15:32, 5 Мој. 5:12, Лука 13:14
2 Liù rì yào zuò gōng , dì qī rì nǎi wéi shèng rì , dàng xiàng Yēhéhuá shǒu wéi ānxī shèng rì . fán zhè rì zhī neì zuò gōng de , bì bǎ tā zhìsǐ . 

2. Шест дана да се ради, а седми да вам је свет, субота почивања Господњег; ко би радио у тај дан, да се погуби.

亞何利亞伯

亞何利亞
Yàhélìyàbó
02 002
2 凡耶和華賜他心裡有智慧、而且受感前來作這工的、摩西 把他們和比撒列、亞何利亞、一同來。 
2 Мој. 35:2, 2 Мој. 35:26, 1 Дн. 29:5
2 Fán Yēhéhuá cì tā xīnli yǒu zhìhuì , érqiĕ shòu gǎn qián lái zuò zhè gōng de , Móxī bǎ tāmen hé Bǐsāliè bìng Yàhélìyàbó yītóng shào/zhào lái . 

2. И позва Мојсије Веселеила и Елијава и све људе веште, којима Господ даде мудрост у срце, које год подиже срце њихово да дођу да раде тај посао.

以弗得

02 002
2 他用金線和藍色紫色朱紅色線、並撚的細麻作以弗得。 
2 Мој. 28:6, 3 Мој. 8:7
2 Tā yòng jīn xiàn Hélán , zǐse , zhūhóngsē xiàn , bìng niǎn de xì má zuò fúdé

2. Начинише оплећак од злата, и од порфире и од скерлета и од црвца и од танког платна узведеног.
88 90

понедељак, 25. новембар 2019.

拐角

拐角
guǎijiǎo
02 002
2 要在壇的四拐角上作四個角、與壇接連一塊、用銅把壇包裹。 

4 Мој. 16:38, 1 Цар. 1:50, 1 Цар. 2:28, Псал. 118:27, Језек. 43:15
2 Yào zaì tán de sì guǎijiǎo shàng zuò sì gè jiǎo , yǔ tán jiē lián yī kuaì , yòng tóng bǎ tán bāoguǒ . 

2. И на четири угла начини му рогове, из њега да излазе рогови, и оковаћеш га у бронзу.
76 78

華美

huámĕi
02 002
2 你要給你哥哥 亞倫 作聖衣為榮耀、為華美。 
2 Мој. 28:4, 2 Мој. 29:5, 2 Мој. 31:10, 2 Мој. 39:1, 3 Мој. 8:7, 3 Мој. 8:30, 4 Мој. 20:26, 4 Мој. 20:28
2 Nǐ yào gĕi nǐ gēge Yàlún zuò shèng yī wèi róngyào , wèi huámĕi

2. И начини свете хаљине Арону, брату свом, за част и дику.
77 79

包裹

包裹
bāoguǒ
02 002
2 壇的四拐角上作四個角、與壇接連一塊、用銅把壇包裹。 

2 Zaì tán de sì guǎijiǎo shàng zuò sì gè jiǎo , yǔ tán jiē lián kuaì , yòng tóng bǎ tán bāoguǒ

2. И начини му на четири угла његова рогове; из њега излажаху рогови, и окова га у бронзу.
37 39

二十八

èr shí bá
0076
02 002
2 幅幔子、要長二十八肘、寬四肘、幔子都要一樣的尺寸。 

2 Mĕi fú mànzǐ yào cháng èr shí bá zhǒu , kuān sì zhǒu , mànzǐ dōu yào yíyàng de chǐcùn . 

2. Један завес нека буде двадесет и осам лаката дуг и четири лакта широк; сви завеси да буду једне мере.

недеља, 24. новембар 2019.

qr code
qióng

24 012
12 耶和華用能力創造大地、用智慧建立世界、用聰明鋪張。 
1 Мој. 1:11 Мој. 1:6Јов 38:4, Псал. 89:11, Псал. 136:5, Иса. 40:28, Јер. 51:15, Дела 14:15
12 Yēhéhuá yòng nénglì chuàngzào dàdì , yòng zhìhuì jiànlì shìjiè , yòng cōngming pū zhāng qióng cāng . 

12. Он је начинио земљу силом својом, утврдио васиљену мудрошћу својом, и разумом својим разастро небеса;

субота, 23. новембар 2019.

樂意


02 002
2 你告訴以色列 人當為我送禮物來、凡甘心樂意的、你們就可以收下我。 
1 Дн. 29:3, 2 Кор. 9:7
2 Nǐ gàosu Yǐsèliè rén dàng wèi wǒ sòng lǐwù lái , fán gānxīn lèyì de , nǐmen jiù kĕyǐ shōu xià guī wǒ . 

2. Реци синовима Израиљевим да ми скупе прилог: од сваког који драге воље да, узмите прилог мени.

qr code
02 002
2 不可隨眾行惡.不可在爭訟的事上、隨眾偏行、作見證屈正直. 
1 Цар. 19:10, Јов 31:34, Псал. 72:2, Лука 23:23
2 Bùkĕ suí zhòng xíng è , bùkĕ zaì zhēng sòng de shì shàng suí zhòng piān xíng , zuò jiànzhèng qū wǎng zhèngzhí , 

2. Не иди за множином на зло, и не говори на суду поводећи се за већим бројем да се изврне правда.

窟窿

窟窿
kūlóng
02 002
2 遇見賊挖窟窿、把賊打了、以致於死、就不能為他有流血的罪。 
2 Мој. 20:15, 3 Мој. 19:11, 4 Мој. 35:27, 5 Мој. 5:19, Мат. 10:19, Мат. 19:18, Мат. 24:43, Лука 18:20, Рим. 13:9, 1 Кор. 6:10, Ефес. 4:28, 1 Пет. 4:15
2 Rén ruò yùjiàn zéi wā kūlóng , bǎ zéi dǎ le , yǐ zhìyú sǐ , jiù bùnéng wèi tā yǒu liúxuè de zuì . 

2. Ако се лупеж ухвати где поткопава, те буде рањен тако да умре, да не буде крив за крв онај који га буде убио;

петак, 22. новембар 2019.

烏西

西

1 烏西雅、約坦 、亞哈斯 、希西家 、作猶大 王的時候、亞摩斯的兒子以賽亞 得默示、論到猶大 、和耶路撒冷 。 
4 Мој. 12:6, 2 Цар. 15:1
1 Dāng Wùxī yǎ , Yuētǎn , Yàhāsī , Xīxījiā , zuò Yóudà wáng de shíhou , yà mó sī de érzi Yǐsaìyà dé mò shì , lún dào Yóudà hé Yēlùsǎlĕng . 

1. Утвара Исаије сина Амосовог, коју виде за Јуду и за Јерусалим за времена Озије, Јоатама, Ахаза и Језекије, царева Јудиних.

четвртак, 21. новембар 2019.

利非訂

利非訂
02 002
2 他們離了利非訂來到西乃的曠野、就在那裡的山下安營。 
2 Мој. 3:12
2 Tāmen lí le Lìfēidéng , lái dào Xīnǎi de kuàngyĕ , jiù zaì nàli de shān xià ān yíng . 

2. Кренувши се из Рафидина дођоше у пустињу Синајску, и стадоше у логор у пустињи, а логор начинише Израиљци онде под гором.

西坡拉

西坡拉
Xīpōlā
02 002
2 便帶著摩西 的妻子西坡拉、就是摩西 從前打發回去的. 

2 Biàn daì zhe Móxī de qīzi Xīpōlā , jiù shì Móxī cóng qián dǎfa huí qù de , 

2. И узе, Јотор таст Мојсијев, Сефору жену Мојсијеву, коју беше послао натраг,