stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

петак, 4. фебруар 2022.

當為

th 26 001
當為以色列 的王作起哀歌、 


 Nǐ dāng wéi Yǐsèliè de wáng zuò qǐ āi gē ,

1. А ти наричи за кнезовима Израиљевим;

Нема коментара:

Постави коментар