stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

уторак, 30. јануар 2018.


zai
wiki glosbe 0378
 ko 14 001
羅波安來到耶路撒冷 、招聚猶大 家、和便雅憫家、共十八萬人、都是挑選的戰士、要與以色列 人爭戰、好將國奪回自己。 
1 Цар. 12:21
Luóbōān lái dào Yēlùsǎlĕng , zhāo jù Yóudà jiā hé Biànyǎmǐn jiā , gōng shí bā wàn rén , dōu shì tiānxuǎn de zhànshì , yào yǔ Yǐsèliè rén zhēng zhàn , hǎo jiāng guó duó huí zaì guī zìjǐ . 

1. А кад дође Ровоам у Јерусалим, сазва дом Јудин и Венијаминов, сто и осамдесет хиљада одабраних војника, да зарате на Израиља да поврате царство Ровоаму.
2. Дневника, глава 11 autora Синиша Стаматовић

Нема коментара:

Постави коментар