stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

недеља, 17. новембар 2019.

這是


Zhè shì
01 019
19 這是挪亞三個兒子他們的後裔分散地。 
19 Zhè shì Nuóyà de sān gĕ érzi , tāmende hòuyì fēnsàn zaì quán dì . 

19. То су три сина Нојева, и од њих се насели сва земља.

Нема коментара:

Постави коментар