stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

понедељак, 15. јануар 2018.

那時

1 Moj. 11 autora Синиша Стаматовић

Nàshí

th 01 001
srb


1 那時、天下人的口音言語、都是一樣
1 Nàshí , tiān xià rén de kǒuyīn , yányǔ , dōu shì yíyàng .

Дела 2:6
1 온 땅의 구음이 하나이요 언어가 하나이었더라 
那時 korisnika Синиша Стаматовић
、那時我們
xià , nàshí wǒmen

1. А беше на целој земљи један језик и једнаке речи. 

1 And the whole earth was of one language, and of one speech.


01 001

1 那時猶大

Нема коментара:

Постави коментар