stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

недеља, 21. јануар 2018.

我的


wǒde
th he ar 0500
19 002

2 de shén a , wǒ bái rì hū qiú , nǐ bù yīngyún . yè jiān hū qiú , bì bù zhù shēng . 


2. Боже мој! Вичем дању, а Ти ме не слушаш, и ноћу али немам мира.

Нема коментара:

Постави коментар