stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

недеља, 4. март 2018.

讚美他

讚美
zànmĕi tā

am eng srb heb1 你們讚美耶和華、向耶和華唱新歌、在聖民的會中讚美他
1 Nǐmen yào zànmĕi Yēhéhuá , xiàng Yēhéhuá chàng xīn gē , zaì shèng mín de huì zhōng zànmĕi tā .
Иса. 42:10


529 562 561
628 661 660
627 662 754

1. Појте Господу песму нову; хвала да Му је на сабору светих.


1 Praise ye the LORD. Sing unto the LORD a new song, and his praise in the congregation of saints.

Нема коментара:

Постави коментар