stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

субота, 24. октобар 2020.

拉撒路

拉撒路 

2 這馬利亞 就是那用香膏抹主、又用頭髮擦他腳的.患病的拉撒路是他的兄弟。 
Мат. 26:7, Мар. 14:3, Лука 7:37

2 Zhè Mǎlìyà jiù shì nà yòng xiānggāo mǒ zhǔ , yòu yòng tóufa cā tā jiǎo de . huànbìng de Lāsalù shì tāde xiōngdi . 

2. (А Марија, које брат Лазар боловаше, беше она што помаза Господа миром и отре ноге Његове својом косом.)

Нема коментара:

Постави коментар