stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

недеља, 18. октобар 2020.

一棵

一棵 
0021
01 033
33 亞伯拉罕 在 別是巴 栽上一棵垂絲柳樹、又在那裡求告耶和華永生 神的名。 

5 Мој. 33:27, Псал. 9:7, Псал. 29:10, Псал. 45:6, Псал. 90:2, Псал. 93:2, Иса. 9:6, Иса. 40:28, Иса. 63:16, Јер. 10:10, Плач 5:19, Мих. 5:2, Авак. 1:12, Рим. 16:26, 1 Тим. 1:17, Јевр. 13:8, Откр. 10:6, Откр. 15:7

33 Yàbólāhǎn zaì Bièshìbā zāi shàng yī kē chuísīliǔ shù , yòu zaì nàli qiúgào Yēhéhuá yǒngshēng shén de míng . 

 33. А Аврам посади луг на Вирсавеји, и онде призва име Господа Бога Вечног.

Нема коментара:

Постави коментар