stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

субота, 17. октобар 2020.

揭開

揭開 

 0963

41 001


我看見羔羊揭開七印中第一印的時候、就聽見四活物中的一個活物、聲音如雷、說、你來。 

 Wǒ kànjian gāoyáng jiēkāi qī yìn zhōng dì yī yìn de shíhou , jiù tīngjian sì huó wù zhōng de yī gè huó wù , shēngyīn rú léi , shuō , nǐ lái . 

 1. И изађе оданде, и дође на своју постојбину; и за Њим идоше ученици Његови.
Марко, глава 6 autora Синиша Стаматовић

Нема коментара:

Постави коментар