stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

субота, 24. октобар 2020.

四更

25 夜裡四更天、耶穌 在海面上走、往門徒那裡去。 

25 Yè lǐ sì gēng tiān , Yēsū zaì hǎi miàn shang zǒu , wǎng méntǔ nàli qù . 

25. А у четврту стражу ноћи отиде к њима Исус идући по мору.

Нема коментара:

Постави коментар