stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

недеља, 18. октобар 2020.

他轄

轄 

01 024
24 拿鶴的妾名叫流瑪、生了提八、迦含、他轄、和瑪迦。 

24 Náhè de qiè míng jiào Liúmǎ , shēng le Tíbā , JiāHán , Tāxiá , hé Mǎjiā . 

24. И иноча његова, по имену Ревма, роди и она Тавека и Гама и Тохоса и Моха.

Нема коментара:

Постави коментар