stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

субота, 2. децембар 2017.

Shén ㄕㄣˊ
шен


31070

(GHTJV) or ⿰(K)


00002 00003 00004

2 也要記念耶和華你的 曠野引導你、這四十年、是要苦煉你、試驗你、要知道你心內如何、肯守他的誡命不肯。

2 Nǐ yĕ yào jìniàn Yēhéhuá nǐde shén zaì kuàngyĕ yǐndǎo nǐ zhè sì shí nián , shì yào kǔ liàn nǐ , shìyàn nǐ , yào zhīdào nǐ xīn neì rúhé , kĕn shǒu tāde jièmìng bú kĕn .

2 Дн. 32:31, Псал. 136:16, Амос 2:10, Јован 2:25
2. И опомињи се свега пута којим те је водио Господ Бог твој четрдесет година по пустињи, да би те намучио и искушао, да се зна шта ти је у срцу, хоћеш ли држати заповести Његове или нећеш.
autora Синиша СтаматовићShén háiShén yòngShén zài


使
Shén shǐShén jiāngShén fēnShén suǒShén qǐShén céng


知道
Shén zhīdào
Shén néngShén hūShén duì
Shén lìng

Нема коментара:

Постави коментар