stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

петак, 8. децембар 2017.

2 Moj. 8 autora Синиша Стаматовић0058
th cmn 02 001
20320


1 耶和華吩咐摩西 進去見法老、對他耶和華這樣、容我的百姓去、好事奉我。

1 Yēhéhuá fēnfu Móxī shuō , nǐ jìn qù jiàn fǎlǎo , duì tā shuō , Yēhéhuá zhèyàng shuō , róng wǒde bǎixìng qù , hǎo shìfèng wǒ .
2 Мој. 3:12
2. Мојсијева, глава 8


1. И рече Господ Мојсију: Иди к Фараону, и реци му: Овако вели Господ: Пусти народ мој, да ми послужи.

1 And the LORD spake unto Moses, Go unto Pharaoh, and say unto him, Thus saith the LORD, Let my people go, that they may serve me.

18 001
你能

Нема коментара:

Постави коментар