stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

среда, 13. децембар 2017.


јин
yēhéhuá, yīn tā

.因
wǒ . yīn wǒ173 幫助你的訓詞。 

Ис.Н. 24:22, Приче 1:29, Лука 10:42
173 Yuàn nǐ yòng shǒu bāngzhu wǒ . yīn wǒ jiǎnxuǎn le nǐde xùn cí . 

173 तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है, क्योंकि मैं ने तेरे उपदेशों को अपनाया है।

173 Let thine hand help me; for I have chosen thy precepts. 

173. Нека ми буде рука Твоја у помоћи; јер ми омилеше заповести Твоје;


00
00 00
00 00 00 00

Нема коментара:

Постави коментар