stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

недеља, 17. децембар 2017.

亞當

spisak plemena patrijaraha autora Синиша Стаматовић

Yàdāng

eng am 01 001
th mix 13 1 1 1-2

004 006
1 亞當的後代、記在下面 神造人的日子、是照著自己的樣式造
1 Мој. 1:261 Дн. 1:1Мат. 1:1, Лука 3:38, Ефес. 4:24, Кол. 3:10 
1 Yàdāng de hòudaì jì zaì xiàmiàn . dàng shén zào rén de rìzi , shì zhào zhe zìjǐ de yàngshì zào de .

亞當 korisnika Синиша Стаматовић

亞當。
jiào Yàdāng .Објава коју дели Синиша Стаматовић (@sinisa632) дана1. Ово је племе Адамово. Кад Бог створи човека по обличју свом створи га. 

1 This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him;

Нема коментара:

Постави коментар