stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

среда, 13. децембар 2017.

耶和華
huá 1:19 12:4 12:291 耶和華
0,0,0
 wiki glosbe 0003
01 001

115
讚美耶和華.萬民
zànměi Yēhéhuá. Wànmín
th cmn 19 001
8-9 10-12 13-14
慈愛.耶和華
cíaì . Yēhéhuá de


1 國阿你們都當讚美耶和華.萬民哪、你們都當頌讚他。

1 Wàn guó a , nǐmen dōu dāng zànmĕi Yēhéhuá . wàn mín nǎ , nǐmen dōu dāng sòngzàn tā . 

1. Хвалите Господа сви народи, славите Га сва племена;
0595
19 002
10 11-13 14
讚美耶和華。
zànmĕi Yēhéhuá .

0595
19 002
23-24 25-27

Нема коментара:

Постави коментар