stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

среда, 13. децембар 2017.је
0379
ko cmn 14 001
32822
d

耶和華 Yēhéhuá

1 羅波安的國堅立、他強盛的時候、就離棄和華的律法、以色列 人也都隨從他。 
5 Мој. 8:14, 2 Дн. 11:17
1 Luóbōān de guó jiān lì , tā qiángshèng de shíhou jiù lí qì Yēhéhuá de lǜfǎ , Yǐsèliè rén yĕ dōu suícóng tā . 

1. А кад Ровоам утврди царство и кад осили, остави закон Господњи и сав Израиљ с њим.
2. Дневника, глава 12 autora Синиша Стаматовић

Нема коментара:

Постави коментар