stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

недеља, 17. децембар 2017.

00114 hsk1

0499
19 002
19 1 1

628 661 660
1 不
1 Bù cóng

計謀、不
jìmóu, bù zhàn

道路、不
dàolù, bù zuò2 心裡願的、你已經賜給嘴唇求的、你未嘗應允。〔細拉〕 
Псал. 20:4, Јован 11:42
2 Tā xīnli suǒ yuàn de , nǐ yǐjing cìgĕi tā . tā zuǐchún suǒ qiú de , nǐ wèi cháng bú yīngyún . ( xì lā ) 

2. Шта му је срце желело, дао си му, и молитве уста његових ниси одбио.

Нема коментара:

Постави коментар