stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

среда, 13. децембар 2017.

3 Moj. 1 autora Синиша Стаматовић

zhōng
џунг
L
20013

huànnàn zhōng , yīncǐ


1
1 7 6
6
7 8
31054
1 耶和華從會幕呼叫摩西 、對他說、 
2 Мој. 19:3, 4 Мој. 12:4
1 Yēhéhuá cóng huì mù zhōng hūjiào Móxī , duì tā shuō , 

1. И викну Господ Мојсија, и рече му из шатора од састанка говорећи:

Нема коментара:

Постави коментар