stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

уторак, 19. децембар 2017.


32650
#122 #123 #124

00 羋 01 羌 02 羍 03 美 04 羏 05 羐 06 羑 07 羒 08 羓 09 羔 10 羕 11 羖 12 羗 13 羘 14 羙 15 羚 16 羛 17 羜 18 羝 19 羞 20 羟 21 羠 22 羡 23 羢 24 羣 25 群 26 羥 27 羦 28 羧 29 羨 30 義 31 羪 32 羫 33 羬 34 羭 35 羮 36 羯 37 羰 38 羱 39 羲 40 羳 41 羴 42 羵 43 羶 44 羷 45 羸 46 羹 47 羺 48 羻 49 羼 50


43 004
4 既放出自己的羊來、就在前頭走、羊也跟著他、因為認得他的聲音。 

 4 Jì fàng chū zìjǐ de yáng lái , jiù zaì qiántou zǒu , yáng yĕ gēn zhé tā , yīnwei rèn dé tāde shēngyīn 

4. И кад своје овце истера, иде пред њима, и овце иду за њим, јер познају глас његов. 

4 And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him: for they know his voice.

Нема коментара:

Постави коментар