stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

уторак, 12. децембар 2017.hǎo ㄏㄠˇ

7 若行得好、豈不蒙悅納、若行得不好、罪就伏在門前.他必戀慕卻要制伏他。 

7 Nǐ ruò xíng dé hǎo , qǐbù méng yuènà , nǐ ruò xíng dé bú hǎo , zuì jiù fú zaì mén qián . tā bì liànmù nǐ , nǐ què yào zhìfú tā . 

7. Нећеш ли бити мио, кад добро чиниш? А кад не чиниш добро, грех је на вратима. А воља је његова под твојом влашћу, и ти си му старији.

Нема коментара:

Постави коментар