недеља, 30. јун 2019.

五十


12 00
9 於是王差遣五十夫長、帶領去見以利亞 、他就上到以利亞 那裡.以利亞 正坐在山頂上。五十夫長對他說、神人哪、王吩咐你下來。 
2 Цар. 6:13, Псал. 105:15, Амос 7:12, Мат. 27:29
9 Yúshì , wáng chāiqiǎn wǔ shí fú zhǎng , daìlǐng wǔ shí rén qù jiàn Yǐlìyà , tā jiù shàng dào Yǐlìyà nàli . Yǐlìyà zhēng zuò zaì shāndǐng shàng . wǔ shí fú zhǎng duì tā shuō , shén rén nǎ , wáng fēnfu nǐ xià lái . 

9. Тада посла к њему педесетника с његовом педесеторицом; и он отиде к њему; и гле, он сеђаше наврх горе: и педесетник му рече: Човече Божји, цар је заповедио, сиђи. 

9 Then the king sent unto him a captain of fifty with his fifty. And he went up to him: and, behold, he sat on the top of an hill. And he spake unto him, Thou man of God, the king hath said, Come down.

Нема коментара:

Постави коментар