stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

уторак, 2. јул 2019.

尋找


xúnzhǎo

22 002
2 我說、我要起來、遊行城中.街市上、在寬闊處、我心所愛的.我他、卻不見。 
2 Wǒ shuō , wǒ yào qǐlai , yóuxíng chéng zhōng , zaì jiēshì shang , zaì kuānkuò chù , xúnzo wǒ xīn suǒ aì de . wǒ xúnzhǎo tā , què xún bù jiàn . 

2 I will rise now, and go about the city in the streets, and in the broad ways I will seek him whom my soul loveth: I sought him, but I found him not. 

2. Сада ћу устати, па идем по граду, по трговима и по улицама тражићу оног кога љуби душа моја. Тражих га, али га не нађох.

Нема коментара:

Постави коментар